meditaii

Meditații Creștine

Publicat pe

27 Mai

CÂND ESTI ÎN FURTUNĂ

„Corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării; căci vântul era împotrivă” (Matei 14:24)
Să vorbim despre un om prins în mijlocul furtunii! leremia ţi-ar putea spune despre înălţimea valurilor şi viteza vântului. El şi-a dat seama cât de rapid se scufundă, aşa că şi-a mutat privirea! „lată ce mai gândesc în inima mea, şi iată ce mă face să mai trag nădejde: Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare! „Domnul este partea mea de moştenire” zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El” (Plângerile lui leremia 3:21-24). Când leremia şi-a luat privirea de la valuri pentru a se uita la Dumnezeu, el a început să recite un cvintet de promisiuni:
1. „Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit”.
2) „îndurările Lui nu sunt la capăt”.
3) „Se înnoiesc în fiecare dimineaţă”.
4) „Credincioşia Ta este atât de mare”.
5) „Domnul este partea mea de moştenire”.
Furtuna nu a încetat, dar descurajarea lui leremia da. Pavel spune: „vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului” (Efeseni 5:19).
Marile cântări sunt un mare ajutor. Ele te ajută să-ţi muţi privirea spre Cel ce umblă pe ape şi potoleşte furtuna. Thomas Chisholm a scris:
„Mare este credincioşia Ta, o, Dumnezeule, al meu Tată,când mă întorc la tine totul este descoperit.
Tu nu te schimbi, bunătăţile Tale nu dezamăgesc,cum ai fost, aşa vei fi întotdeauna.
Mare este credincioşia Ta, mare este credincioşia Ta,în fiecare dimineaţă văd noi îndurări.
Tot ce ai promis, mâna Ta a făcut, mare este credincioşia Ta faţă de mine, Doamne”.

Oferit de: www.misiune.ro

Reclame

Meditatii zilnice

Publicat pe

12 FEBRUARIE DUMNEZEU STĂ ÎNCĂ PE TRON

„In anul mortii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt” (Isaia 6:1)

Biblia spune că în vremurile din urmă se vor întâmpla anumite lucruri. De exemplu:

1) „Veţi auzi de războaie … vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumi” (Matei 24:6-7). Pentru o mare parte din oameni, aceste lucruri sunt o realitate zilnică

2) Domnul Isus a spus: „vor veni mulţi în Numele Meu … Şi vor înşela pe mulţi” (Matei 24:5). În ultimii ani am văzut ridicându-se mulţi profeţi falşi care pretindeau că vorbesc pentru Dumnezeu.

3) Domnul Isus a spus: „veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu” (Matei 24:9). Creştinii sunt atacaţi în lumea întreagă în locuri precum China, Sudan, Africa, Arabia Saudită şi Coreea de Nord.

4) Un alt exemplu este când Isus a spus: „Evanghelia aceasta a împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea … Atunci va veni sfârşitul” (Matei 24:14). Tehnologia face ca acest lucru să fie posibil prin tipărituri, TV, radio şi internet.

5) Dumnezeu a spus: „schimbarea lucrurilor clătinate, adicăa lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină” (Evrei 12:27). În jurul nostru con­ducerile corporaţiilor sunt pline de lăcomie în timp ce siguranţa noastră financiară piere în fum. Dar fii tare, copil al lui Dumnezeu, când guvernele se clatină şi liderii cad, Dumnezeu încă domneşte, Cuvântul Lui încă stă în picioare, planurile Lui încă se împlinesc. Isaia a scris: „în anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt” (Isaia 6:1).

Este tot ce trebuia Isaia să ştie şi tot ce trebuie să ştii şi tu! Dumnezeu nu se plimbă pe străzile cerului îngrijorându-se pentru ce are să se întâmple. El este încă pe tron, aşa că aţinteşte-ţi privirea asupra Lui şi ţine-o acolo! Charles Spurgeon a spus: „Dumnezeu a promis să-şi păzească poporul şi îşi va ţine promisiunea!”