isus

Veșnicia Lui Dumnezeu

Publicat pe

Dumnezeu a dăruit omului ce a avut mai frumos, mai special și mai valoros din cerul Său. Astăzi trăim vremuri de har și suntem cei mai privilegiați oameni. Și doar datorită Domnului Isus Hristos, Fiul preaiubit.

E minunat să descoperim pe Dumnezeu și să trăim zi de zi alături de El. Merită toată închinarea și lauda noastră.

Am descoperit de curând cât mare este Dumnezeu. Și nu poate fi descris în cuvinte, însă ceea ce pot spune despre Dumnezeu este că El nu poate fi cuprins de mintea noastră. Mă gândeam că întregul nostru univers și vastitatea lui este împresurat de infinitatea Lui Dumnezeu. El este tot ce limitează universul nostru. Dumnezeu este în eternitate și El este eternitatea.

Noi oameni suntem limitați în orice însușire și caracteristică. Deși putem pătrunde atât de adânc cu mintea noastră, cercetâtnd și cunoscând tot ce ne înconjoară și chiar universul, să nu uităm că totul a are un început și un sfârșit  hotărâte de Dumnezeu în etatea veșniciilor.

Suntem limitați și asta e frumusețea. Când privesc la Dumnezeu și infinitatea Sa, tresalt de bucurie, căci El mi-a promis veșnicia. Iar veșnicia este „să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3)

Reclame

Meditatii Crestine

Publicat pe

25 Februarie – Mântuirea lui Dumnezeu


-„Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus.“ Romani 3.23-24 –

Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului (Romani 2.11).

Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar… Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut, şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar (Romani 3.10-12).

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi (Romani 5.8).

Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? (Romani 2.4)

Domnul… are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă (2 Petru 3.9).

Întoaceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi (Isaia 45.22).

Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi, şi plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă (Psalm 86.5).

Oferit de: www.misiune.ro

Hollywood produce șapte filme cu povești biblice

Publicat pe

Marile companii au văzut că este o afacere bună de a produce filme cu povești biblice, așa că nu regretă investițiile de milioane de dolari în proiecte de film pe diferite teme biblice.

În prezent, există 7 proiecte în derulare: unul despre Noe, care va fi lansat în 2014, două despre Moise, unul despre Pilat din Pont, unul despre Isus, unul despre fecioara Maria și altul despre Cain și Abel care este mai mult ficțiune, îmbină povestea biblică cu povești despre vampiri.

În urmă cu un an un alt proiect de film despre războaiele din frații Macabei de Mel Gibson a început, dar a fost blocat de ceva neînțelegeri cu scriitorul Esterzhas.

Producătorii de filme biblice au un avantaj mare că nu trebuie să plătească 5% din veniturile pentru drepturi de autor. Jonathan Bock, preşedintele casei de marketing Grace Hill, specializat în “vânzarea” de produse cu audiențe religioase la Hollywood, spune foarte clar:  “Avem două culturi care sunt în curs de redescoperite, Hollywood-ul are cei mai buni naratori, și religia are cele mai bune povești ”.

Aveți aici o listă cu filme inspirate din Biblie.

Citeşte mai mult pe: Stiri Crestine.ro

Meditatii Crestine

Publicat pe

10 IANUARIE TREBUIE SĂ FII CREDINCIOS


-“A fost credincios Celui ce L a rânduit” (Evrei 3:2)

Credincioşia e mai mult decât un concept drăguţ; trebuie să fii credincios unui lucru sau unei persoane. De fapt, prin faptul că facem promisiuni altora şi le împlinim ne arătăm credincioşia fată de Dumnezeu. “Orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus” (Coloseni 3:17). Asta înseamnă să fii văzut de El, să-l aduci slavă şi să fii răsplătit de El.Dacă nu-i iubeşti pe cei de lângă tine, nu-L iubeşti cu adevărat pe Dumnezeu. Domnul Isus a spus-o astfel: “ori de câte ori ati făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-ati făcut” (Matei 25:40). Cuvântul grecesc pentru credincios înseamnă să fii “demn de încredere şi de nădejde”. Când îti dai cuvântul, se poate cineva bizui pe tine că-l vei împlini?

Mulţi dintre noi nu sunt demni de încredere. Lumea nu se poate baza pe noi că vom face 16 ceea ce spunem. Nu contează câte daruri ai, dacă nu eşti demn de încredere, Dumnezeu nu te poate folosi. Şi Dumnezeu te va pune la încercare. Cum? Spunându-ti să faci ceva ce nu vrei o perioadă de timp, ceva ce nu e plăcut sau interesant, ceva ce ti-ar putea cere să te supui autorităţii altcuiva, ceva ce te deranjează foarte tare. Apoi El îţi va spune: “Fii credincios”. Iar credincioşia nu înseamnă să mergi zi de zi – ci să mergi cu o atitudine bună. Dumnezeu răsplăteşte acest fel de credincioşie. Domnul Isus a spus: “dacă n-aţi fost credincioşi în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru?” (Luca 16:12). Simplu spus, dacă doreşti să reuşeşti trebuie să fii credincios.

Oferit de: www.misiune.ro

Ne vom revedea curând

Publicat pe Actualizat pe

Ne vom revedea curând în cerul minunat
și vom cînta un imn de slavă Mielului divin
căci venit-a pe pământ ca să dea iertare,
plângând pentru un om, salvând o lume-ntreagă.

Aștep ziua să vină când Domnul meu Isus
va coborî cu slavă, strigându-mă pe nume
ca să mă ducă sus în paradisul care
vom sta o veșnicie cîntând pe-al nost` Isus.

Te așteptăm cu dor și mare ni-i dorința
o, Doamne ca să vii să alini suferința
și chipul nost` plângând de bucurii să umplii
ca inima să fie un cîntec și o laudă.

Autor: Ruben Gavriliuc
1 ianurie 2013

Meditatii Crestine

Publicat pe

27 DECEMBRIE – SĂRBĂTOREŞTE NAŞTEREA DOMNULUI ÎN FIECARE ZI A ANULUI!


-“Pentru aceasta am fost trimis” (Luca 4:43)

După Crăciun se spune că o mamă punea la loc într-o cutie scena naşterii, când a observat că pruncul Isus lipseşte. L-a întrebat pe fiul ei de patru ani dacă ştie unde este Isus. El a răspuns: “Da, dar nu vrea să spun nimănui”. “De ce?” a întrebat ea. “Pentru că nu vrea să-L pui la loc cu celelalte ornamente”, a spus el. Înţelepciune de pe buzele unui copil! Când ştii de ce a venit Isus, vei sărbători naşterea Lui în fiecare zi. El a spus:

1) “Am venit … să împlinesc ” (Matei 5:17). Compozitorul a scris: “Creatorul universului, om pentru oameni a fost făcut blestem. …a apelat la lege, dar a plătit amarnic”. Acoperire totală! Păcatele tale de omitere, comitere şi înclinaţie au fost plătite la Calvar.

2) “Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească” (Matei 20:28): Domnul Isus a răspuns cererii unei mame: “Porunceşte … ca, în împărăţia Ta aceşti doi fii ai mei să şadă unul la dreapta şi altul la stânga Ta” (Matei 20:21). El a spus: “E vorba de slujire, nu de străduinţă”.

3) “Trebuie să vestesc Evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu” (Luca 4:43). De fiecare dată când ascultăm de voia lui Dumnezeu şi nu de a noastră le “predicăm” celorlalţi despre cum e să trăieşti ca cetăţean al împărăţiei Lui.

4) “Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19:10). Imaginează-ti cum e să te întâlneşti cu o persoană cu care ai locuit sau cu care ai lucrat şi care îti va spune în cer: “Cum de nu mi-ai spus niciodată?” Păstrează aceste patru lucruri în minte şi vei sărbători naşterea Lui în fiecare zi a anului!

Oferite de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Publicat pe

9 DECEMBRIE – PREDAREA (1)
– “La cuvântul Tău, voi arunca mrejile!” (Luca 5:5) –

Până nu acceptăm şi nu cooperăm cu legea gravitaţiei, nu putem zbura. Până nu acceptăm şi nu cooperăm cu legea economiei, nu putem reuşi în afaceri. Înţelegi ideea? Predarea faţă de Dumnezeu nu înseamnă slăbiciune, ci înţelepciune. Doar un nebun opune rezistenţă faţă de Dumnezeu deoarece e o luptă pe care nu o putem câştiga. Numai predându-ne Lui primim puterea de a reuşi în ceea ce ne-a chemat El să facem. Predarea este demonstrată prin ascultare, înseamnă să spui “da, Doamne” la orice îti cere. A spune “nu, Doamne” este o contradicţie. Cum putem să-L numim pe Isus “Domn” şi să refuzăm să ascultăm de El? (Luca 6:46).

Petru a demonstrat adevărata predare când Domnul Isus i-a spus să mai încerce o dată. “Învătătorule toată noaptea ne-am trudit, şi n-am prins nimic; dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejile’” După ce le-au aruncat, au prins o aşa de mare mulţime de peşti” (Luca 5:5-6). Oamenii predaţi ascultă de Dumnezeu chiar şi când lucrurile nu par să aibă sens. Avraam l-a urmat pe Dumnezeu fără să ştie unde îl va duce. Ana a aşteptat momentul lui Dumnezeu fără să ştie când va fi. Maria a aşteptat o minune, fără să ştie cum se va produce. losif a avut încredere în planul lui Dumnezeu fără să ştie cum vor evolua lucrutile. Toţi au fost deplin predaţi lui Dumnezeu şi au ajuns să fie în top.

“De unde ştiu că sunt predat pe deplin?” întrebăm noi. Când ne bazăm pe Dumnezeu pentru rezolvarea lucrurilor în loc să încercăm să-i manipulăm pe ceilalţi, să forţăm propria noastră agendă sau să controlăm situaţia. Nu trebuie să fim noi la cârmă, ci pur şi simplu renunţăm şi îl lăsăm pe Dumnezeu să acţioneze după voia Lui.