Lună: aprilie 2014

Meditatii Crestine

Publicat pe

30 Aprilie

Răspândirea Bibliei

„Cuvântul Domnului se răspândea tot mai mult…“ Faptele Apostolilor 6.7

În anul 1866, lordul Radstock a vizitat Petersburg-ul unde a vestit evanghelia. El a ţinut expuneri pe teme biblice în câteva hoteluri ale aristocraţiei. Multe persoane din cercurile înalte ale societăţii s-au convertit la adevărata şi simpla credinţă mântuitoare în Isus Hristos. Evanghelia ajunsese chiar şi în familia imperială şi în anturajul său.
Aceşti credincioşi au pus în practică învăţăturile Bibliei. Un exemplu interesant este cel al colonelului Vasili Alexandrovici Paschkof care era un proprietar bogat.
După ce L-a primit pe Mântuitorul ca Domn al vieţii sale, colonelul a oferit sala de bal a palatului său pentru adunări în care s-a predicat evanghelia. Chiar el însuşi a devenit un vestitor al harului lui Dumnezeu. Paschkof şi-a întrebuinţat marea sa avere pentru răspândirea Scripturilor, publicarea de pliante evanghelistice şi cărţi, ajutorarea celor săraci şi pentru înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului s-a răspândit cu mare putere în acel teritoriu şi mulţi şi-au deschis inima pentru evanghelie.
Admirând lucrarea binecuvântată de răspândire a Sfintei Scripturi şi rezultatele ei binefăcătoare, să ne rugăm ca Dumnezeu să pregătească şi în ţara noastră astfel de acţiuni spre folosul veşnic al oamenilor!

Oferit de www.misiune.ro

Ascult

Publicat pe

Ascult și plânsul și surâsul
și ploile ce curg mereu,
ascult și plânsul și surâsul
și razele ce trec pe cer.

Ascult tăcerea și disprețul
și oamenii cu voci triste,
ascult tăcerea și disprețul
și ecoul care îmi surâde-n geam.

Ascult un glas și gândul lui
și vorbele ce ei le spun,
ascult un glas și gândul
și vorbele ce mi le spun.

Motive logice pentru care o fată nu ar trebui să facă primul pas

Publicat pe

CrestinTotal.ro

adolescenta  1. E nepoliticos
Până acum nu am cunoscut pe nimeni care să aibă obiceiul de a intra neinvitat în casa cuiva şi de a se aşeza la masă. Oricât de mult ţi-ar plăcea un băiat, dacă tu eşti cea care îl abordează şi nu aştepţi ca el să facă primul pas spre tine, va fi ca şi cum ai fi intrat peste noapte în casa lui, te-ai fi făcut comodă şi ai aştepta să fi servită cu ceva deşi nimeni nu te-a chemat. Orice fată decentă ar roşi doar la gândul acesta.
Chiar dacă vrei să arunci vechile clişee de curtare la coş, totuşi cred că eşti prea bine crescută ca să intrii neinvitată în casa unui străin, cu atât mai mult în sufletul lui.

Vezi articolul original 819 cuvinte mai mult

Meditatii Crestine

Publicat pe

20 Aprilie

Inima noastră

„Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale.“ Psalmul 139.14

Inima noastră bate de aproximativ 100.000 de ori pe zi, sau de aproximativ 2,5 miliarde de ori în 70 de ani. Cantitatea pusă în circulaţie în acest timp ar fi suficientă pentru a umple cu sânge un „zgârie-nori“. Printr-o reţea foarte ramificată, cu o lungime de aproximativ 2.500 km de artere, vene şi capilare, sunt alimentate cu sânge toate părţile componente ale corpului.
Aici avem pompa care nu necesită lucrări de întreţinere, pompă pe care tehnica o caută dintotdeauna. Inima este de asemenea foarte adaptabilă. Astfel, de exemplu, volumul de sânge de 5 litri pus în circulaţie pe minut de un ventricul se poate ridica la 20 litri în cazul unei munci fizice grele.
Viaţa noastră depinde de pulsul inimii.
De aceea şi în limbajul figurat al Bibliei prin inimă se înţelege nu muşchiul, ci felul de a fi al persoanei omeneşti. Astfel, simţămintele şi deciziile voinţei noastre îşi au originea în inimă. Solomon spune: „Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoare-le vieţii“; „Cel ce încearcă inimile este Domnul“ (Proverbe 4.23; 17.3).
Deci Dumnezeu Însuşi cunoaşte gândurile inimii noastre, pe care noi dorim să le ascundem de cei din jurul nostru. El judecă chiar şi motivele inimii. Toate acestea ar trebui să ne pună pe gânduri.

Oferit de: www.misiune.ro

Scrisori

Imagine Publicat pe Actualizat pe

Meditatii Crestine

Publicat pe

16 Aprilie

Învierea – un fapt de netăgăduit

„Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat.“ Luca 24.5,6

Creştinismul este caracterizat de trei adevăruri mari: moartea Domnului Isus la crucea de pe Golgota, învierea Sa şi înălţarea Sa la cer. Învierea Domnului Isus este o realitate despre care ni se mărturiseşte în multe locuri în Scriptură. Citiţi vă rugăm capitolul 15 din 1 Corinteni, unde sunt numiţi mulţi martori, care L-au văzut şi au vorbit cu Domnul înviat. Învierea este deci o realitate, indiferent că o acceptăm sau nu. Ea a avut loc şi nu poate fi tăgăduită.
Aşa cum soarele stă pe cer, tot aşa de sigur este faptul că Hristos a înviat din morţi şi S-a înălţat la cer, unde şade la dreapta lui Dumnezeu.

De ce neagă mulţi oameni învierea Domnului Isus? Pentru că ştiu că învierea are urmări care îi privesc pe toţi oamenii, indiferent dacă cred sau nu în înviere. Deoarece Hristos a înviat există şi o înviere a morţilor, pentru că Domnul Isus Însuşi a spus: „Vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată“ (Ioan 5.28, 29).
Şi tu vei aparţine de una din aceste învieri. Dacă ai făcut binele, adică dacă L-ai acceptat în viaţa ta pe Salvatorul Isus Hristos trimis de Dumnezeu, vei învia pentru viaţă, dar dacă L-ai respins şi lepădat, vei învia pentru judecată fidel!

Oferit de: www.misiune.ro