Lună: februarie 2014

Versetul zilei

Imagine Publicat pe

Meditatii Crestine

Publicat pe

28 Februarie

Cine munceşte, câştigă

Leneşul doreşte mult, şi totuşi n-are nimic, dar cei harnici se satură.“ Proverbe 13.4

Un bărbat pe nume Fischer a fost un căutător de comori; el a căutat aur, şi a găsit. El a localizat o porţiune de pe fundul oceanului, unde se credea că sunt monezi de aur. Din acel moment, Fischer a devenit ceea ce alţii numesc „un visător“. Dar visele nu erau totul. După 16 ani de căutări a unei epave spaniole a găsit-o pe fundul oceanului la sud de Florida. Scafandrii lui au scos la lumină din nava scufundată monede de aur în valoare de milioane de dolari. Aceasta a necesitat o muncă grea. Munca l-a făcut pe Fischer un om bogat.
Nu toţi avem ocazia să căutăm comori pe fundul oceanului, dar toţi putem stărui în multe lucrări bune, care vor fi în folosul nostru şi al semenilor. Se adevereşte, astfel, că „cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte“ (Proverbe 10.4). Nimeni nu-şi cunoaşte destoinicia până nu o pune la încercare. Orice început este greu, dar stăruinţa într-o lucrare va aduce rezultate frumoase.
Dacă aştepţi, tinere, ca toate porţile să ţi se deschidă, poţi să aştepţi mult şi bine! Nu aştepta ajutorul altora, ci încrede-te în Dumnezeu şi munceşte cu cinste! Dumnezeu îi susţine pe cei ce primesc ajutorul Său.

Meditatii Crestine

Publicat pe

27 Februarie

Biruinţa din pustiu

„După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme.“ Luca 4.13

Isus a venit în această lume ca om pentru a Se supune voii lui Dumnezeu şi a reîncepe istoria omului nou şi ascultător. Mântuitorul nostru n-a putut fi ispitit, pentru că în El nu era altă dorinţă decât aceea de a face voia lui Dumnezeu într-o supunere totală faţă de Cuvântul Său. Isus S-a împotrivit efortului diavolului prin conformare faţă de Cuvântul scris şi astfel a câştigat o biruinţă desăvârşită.
Din clipa aceea, cum vom vedea, Mântuitorul a putut să jefuiască bunurile duşmanului izbăvindu-i pe oameni de urmările puterii lui satan, umblând din loc în loc, făcând bine şi vindecând pe toţi aceia pe care diavolul îi supusese puterii lui (Faptele Apostolilor 10.38). La sfârşitul vieţii Sale în lumea aceasta, Hristos a făcut neputincios pe acel împotrivitor care avea puterea morţii.
În baza biruinţei câştigate asupra diavolului în pustiu, Isus a putut să săvârşească slujba Sa de izbăvire în favoarea oamenilor. Dar după această minunată slujbă, rămânea încă de executat lucrarea care îl va izbăvi de moartea veşnică pe omul care va crede în această lucrare. Pentru aceasta nu erau de ajuns minuni, ci trebuia chiar moartea Mântuitorului, prin care a zdrobit capul vrăjmaşului.

Oferit de: www.misiune.ro

Recenzie 2013 !

Publicat pe

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 4,800 times in 2013. If it were a NYC subway train, it would take about 4 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Versetul zilei

Imagine Publicat pe

Priveste catre cer!

Imagine Publicat pe

Meditatii Crestine

Publicat pe

26 Februarie

Dar cerul?

„Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele.“ 1 Timotei 6.17

Un bun credincios îşi câştiga pâinea pentru el şi familia sa, muncind din greu la spargerea pietrelor. Proprietarul unei mari moşii a trecut într-o zi pe lângă el şi au intrat în vorbă. „Astăzi am isprăvit de arat şi semănat. Toată valea cât se vede, e a mea.
Şi ogoarele de cealaltă parte tot ale mele sunt. Uite şi pădurea de colo, de pe coastă, tot a mea este.“ – „Dar cerul de deasupra ei?“ a întrebat pietrarul. Proprietarul a strâns din umeri. „Acesta este al meu“, a spus omul credincios privind cu o mai mare bucurie într-acolo decât privea bogatul la holdele sale.
Bogatului i se potrivesc cuvintele poetului:

Cât ai trăit, ai strâns şi-ai strâns
Cum strânge de pe crengi furtuna
Şi-acum te uiţi cu suflet gol
Că toate câte ţi le-ai strâns
Te lasă una câte una.

Ai vrut în lumea de noroi
Să-ţi faci un rai – ce cutezanţă! –
Şi-acum dai totul înapoi
Şi pleci de-aici cu pumnii goi,
Iar unde pleci tu n-ai nicio speranţă.

Oferit de: www.misiune.ro