Lună: aprilie 2013

Meditatii Crestine

Publicat pe

18 Aprilie – Ajutor în necaz

– „Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat.“ Psalmul 28.7 –

Odată a venit un om cu necazul său mare la evanghelistul John Wesley şi i-a mărturisit lui toate grijile sale. Aceste griji erau atât de mari şi multe, încât omul nu mai vedea nicio cale de ieşire. În faţa lor, pe păşune era o vacă, ce îşi întindea capul peste gardul de scânduri. „De ce priveşte vaca peste gardul de scânduri?“ îl întrebă Wesley pe acel om. „Pentru că nu poate privi printre scânduri!“ răspunse acesta simplu. „Aşa aş face şi eu în cazul dumneavoastră“, a spus Wesley.
Când grijile devin un munte, nu trebuie să încercăm să le învingem prin propria putere. În predica de pe munte, Domnul a spus: „Cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui?“ De aceea trebuie să privim cu inimi sincere peste îngrijorări la Domnul Isus. Chiar dacă în jurul tău totul este întunecos şi necazul este foarte mare, priveşte la Domnul, care are toată puterea în cer şi pe pământ. El este mai mare şi mai puternic decât toate forţele, puterile şi împrejurările acestei lumi şi ale acestui timp. El este şi rămâne marele Dumnezeu, care nu-i părăseşte şi nu-i uită niciodată pe ai Săi. prezenţa Mântuitorului în viaţa noastră ne dăruieşte liniştea după care suspinăm deseori.

Oferit de: www.misiune.ro

Versetul zilei

Publicat pe

jhg

Meditatii Crestine

Publicat pe

17 Aprilie – Să nu vi se tulbure inima!


– „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.“ Ioan 14.27 –

În ce împrejurare se găseau ucenicii când Domnul le-a spus: „Să nu vi se tulbure inima“? Domnul mergea la moarte. Venise ceasul să plece din lumea aceasta. Îşi terminase lucrarea. Cum se vor purta oamenii cu El? Îl vor batjocori, Îl vor bate cu biciul, Îl vor face să sufere, Îl vor dispreţui, Îl vor răstigni. În loc să Se tulbure, Isus, deşi mergea la moarte, Şi-a încurajat ucenicii.

Domnul a fost nevoit să-i îmbărbăteze şi să-i facă să se uite nu la împrejurările morţii Lui, ci la ceea ce era dincolo de această moarte, adică la bucuria care-i stătea înainte şi care-i va da putere să treacă biruitor prin moarte. Domnul le-a îndreptat privirile spre casa Tatălui ceresc, spre casa cu temelii tari a cărui Arhitect şi Ziditor este Însuşi Dumnezeu. Aşadar, Domnul Isus le-a vorbit preaiubiţilor Săi despre două lucruri strâns legate între ele: credinţă şi casa Tatălui.

Într-o lume instabilă avem nevoie să auzim mereu glasul Mântuitorului: „Să nu vi se tulbure inima!“ Aceasta aduce linişte în toate furtunile vieţii noastre. Fără liniştea credinţei nu putem înainta prin greutăţile vieţii zilnice. Numai prezenţa Mântuitorului în viaţa noastră ne dăruieşte liniştea după care suspinăm deseori.

Oferit de: www.misune.ro

Versetul zilei

Imagine Publicat pe

Meditatii Crestine

Publicat pe Actualizat pe

16 Aprilie – Învierea – un fapt de netăgăduit


– „Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat.“ Luca 24.5,6 –

Creştinismul este caracterizat de trei adevăruri mari: moartea Domnului Isus la crucea de pe Golgota, învierea Sa şi înălţarea Sa la cer. Învierea Domnului Isus este o realitate despre care ni se mărturiseşte în multe locuri în Scriptură. Citiţi vă rugăm capitolul 15 din 1 Corinteni, unde sunt numiţi mulţi martori, care L-au văzut şi au vorbit cu Domnul înviat. Învierea este deci o realitate, indiferent că o acceptăm sau nu. Ea a avut loc şi nu poate fi tăgăduită. Aşa cum soarele stă pe cer, tot aşa de sigur este faptul că Hristos a înviat din morţi şi S-a înălţat la cer, unde şade la dreapta lui Dumnezeu.

De ce neagă mulţi oameni învierea Domnului Isus? Pentru că ştiu că învierea are urmări care îi privesc pe toţi oamenii, indiferent dacă cred sau nu în înviere. Deoarece Hristos a înviat există şi o înviere a morţilor, pentru că Domnul Isus Însuşi a spus: „Vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată“ (Ioan 5.28, 29). Şi tu vei aparţine de una din aceste învieri. Dacă ai făcut binele, adică dacă L-ai acceptat în viaţa ta pe Salvatorul Isus Hristos trimis de Dumnezeu, vei învia pentru viaţă, dar dacă L-ai respins şi lepădat, vei învia pentru judecată fidel!

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Publicat pe

15 Aprilie – Piatra este dată deoparte


– „Un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea.“ Matei 28.2 –

După ce L-au văzut murind pe cruce pe Domnul Isus, duşmanii Săi cei mai înverşunaţi, marii preoţi şi fariseii, nu s-au liniştit. Ei se temeau de Cuvântul Său: „ …dar a treia zi va învia“ (Matei 20.19). De aceea au pecetluit mormântul şi au pus strajă.

Ar fi putut vreo creatură să-L împiedice pe Dumnezeu să-Şi exprime recunoaşterea Sa, satisfacţia Sa deplină în lucrarea desăvârşită a Fiului Său preaiubit şi să-L învieze din morţi? Imposibil! În zorii zilei dintâi a săptămânii, Domnul Isus a înviat ca Biruitor.

Îngerul venise pe pământ cu însărcinarea din partea lui Dumnezeu de a rostogoli piatra de la uşa mormântului, pentru ca oricine să poată vedea mormântul gol. „Şi s-a aşezat pe ea.“ Acum, nu un om, ci un înger a preluat supravegherea mormântului gol. Acum nu mai era în stare nicio putere din lume să închidă mormântul.

În ciuda tuturor atacurilor duşmanilor, învierea Domnului Isus rămâne o realitatea minunată şi este confirmarea lui Dumnezeu pentru lucrarea Domnului Isus la cruce. De aceea ne bucurăm că avem un Domn înviat, care este pentru totdeauna dincolo de moarte.

rivă, aş da jumătate din ceea ce am ca să obţin credinţa dumneavoastră.“ – „Atunci, nu veţi fi pierdut. Cine cere de la Dumnezeu, primeşte iertarea Sa.“

Oferit de: misiune.ro

Dac-aș fi

Publicat pe

Dac-aș fi un porumbel
aș zbura neîncetat
și-aș călători în zori
și n-aș sta până-nserat.

Daca aș un fir de floare
cu-n miros, așa frumos,
aș împrospăta o casă
și aș fi de bun folos.

Dac-aș fi un glas de fluier
în ecou aș răsuna
până sunetul duios
sus la cer ar rămînea.

Dar ce sînt, e mult mai mult
și nu-mi trebuie parfum
sau un cînt de fluieraș,
ori un zbor către văzduh.

Inima-i tot ce să dau
Domnului ce m-a creat,
o făptură minunată
și în gând și-n a mea faptă.

Sunt un suflet viu, plăpând
care-a cunoscut iubirea toată
și un Dumnezeu ce-i bun
cu orice om și orice suflet.

Domane, rugăciunea mea este
să te caut ca pe-un tată.
Eu Te laud și îți cînt
căci sunt un om, făptura minunată!

Autor: Ruben. G