Lună: februarie 2013

Meditatii Crestine

Publicat pe

27 Februarie – Biruinţa din pustiu

– „După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme.“ Luca 4.13 

Isus a venit în această lume ca om pentru a Se supune voii lui Dumnezeu şi a reîncepe istoria omului nou şi ascultător. Mântuitorul nostru n-a putut fi ispitit, pentru că în El nu era altă dorinţă decât aceea de a face voia lui Dumnezeu într-o supunere totală faţă de Cuvântul Său. Isus S-a împotrivit efortului diavolului prin conformare faţă de Cuvântul scris şi astfel a câştigat o biruinţă desăvârşită.

Din clipa aceea, cum vom vedea, Mântuitorul a putut să jefuiască bunurile duşmanului izbăvindu-i pe oameni de urmările puterii lui satan, umblând din loc în loc, făcând bine şi vindecând pe toţi aceia pe care diavolul îi supusese puterii lui (Faptele Apostolilor 10.38). La sfârşitul vieţii Sale în lumea aceasta, Hristos a făcut neputincios pe acel împotrivitor care avea puterea morţii.În baza biruinţei câştigate asupra diavolului în pustiu, Isus a putut să săvârşească slujba Sa de izbăvire în favoarea oamenilor. Dar după această minunată slujbă, rămânea încă de executat lucrarea care îl va izbăvi de moartea veşnică pe omul care va crede în această lucrare. Pentru aceasta nu erau de ajuns minuni, ci trebuia chiar moartea Mântuitorului, prin care a zdrobit capul vrăjmaşului.

Oferit de: www.misiune.ro

Versetul zilei

Imagine Publicat pe

vp20

Meditatii Crestine

Publicat pe

25 Februarie – Mântuirea lui Dumnezeu


-„Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus.“ Romani 3.23-24 –

Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului (Romani 2.11).

Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar… Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut, şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar (Romani 3.10-12).

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi (Romani 5.8).

Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? (Romani 2.4)

Domnul… are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă (2 Petru 3.9).

Întoaceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi (Isaia 45.22).

Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi, şi plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă (Psalm 86.5).

Oferit de: www.misiune.ro

Versetul zilei

Imagine Publicat pe

vp19

Maxima zilei

Imagine Publicat pe

ep1

Povestea lui Iulian Siminiuc

Publicat pe

Povestea lui Iulian Siminiuc

Un fost detinut, care a trait 11 ani si 2 luni in penitenciarele din Romania(1995-2007), locul unde el L-a cunoscut pe Dumnezeu. Astazi este un slujitor care duce Evanghelia Lui Hristos dincolo de gratiile penitenciarelor. O lume necunoscuta de noi, dar pe care fr. Iulian a stiut-o mai bine 11 ani.

Domnul sa binecuvinteze lucrarea fr Iulian Siminiuc.

Site:misiunecrestinaucenicii.webs.com
Facebook:link

Povestea lui Iulian Siminiuc

Publicat pe

Condamnat la 15 ani de închisoare din cauza unei crime, închis fiind, Iulian cochetează cu gândul sinuciderii, nemaivăzând rostul vieții. Datorită bunei purtări, pedeapsa îi este redusă la 11 ani și 2 luni, iar în acest timp cât a fost privat de libertate Iulian Îl găsește pe Dumnezeu. Din acel moment, viața lui s-a schimbat și a devenit un om liber, în ciuda gratiilor pe care le vedea zilnic.

Într-unul din articolele publicate, Iulian se adresa cititorilor: “Vă scriu din penitenciar, dar în sufletul meu este lumină”. Lumina care i-a umplut sufletul a inspirat pe mulți deținuți și continuă să inspire încă pe mulți alții …

Citeşte mai mult pe: Stiri Crestine.ro