Lună: iulie 2012

Meditatii Crestine

Publicat pe

31 IULIE – FOLOSESTE-ŢI DARUL (2)


– „Fiecăruia i se dă arătarea Duhului” (I Corinteni 12:7)

Unul din marile beneficii ale depistării şi împlinirii chemării vieţii tale este faptul că stabileşte ce constituie adevăratul succes. Mulţi dintre noi avem o definiţie greşită. Am ajuns la părerea că succesul se măsoară după cât de bine facem – în comparaţie cu cât de bine fac alţii. Aceasta e reţeta frustrării! Orice ai face, va fi mereu cineva care să facă mai bine ca tine. Dar când defineşti succesul în termenii scopului lui Dumnezeu pentru viaţa ta, standardul se schimbă complet. Adevăratul succes nu înseamnă ce ai făcut în comparaţie cu ce au făcut alţii, ci ce ai făcut din ceea ce te-a trimis Dumnezeu să faci: “Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh”(1 Corinteni 12:4).

„succes” pentru că a împlinit lucrarea pe care Tatăl Său l-a trimis s-o facă (loan 17:4). Pavel a putut spune la sfârşitul vieţii sale: “mi-am isprăvit alergarea” (2 Timotei 4:7). Conform acestui standard, succesul poate însemna să laşi un loc de muncă rentabil pentru a urma chemarea lui Dumnezeu. Poate însemna să-ţi foloseşti talentul pentru slava lui Dumnezeu în loc să alergi după faimă şi avere.

Orice ar însemna, odată ce ştii că împlineşti chemarea lui Dumnezeu, poţi să nu te mai compari cu alţii sau să-ţi doreşti sâ fii altcineva. Biblia spune că fiecăruia ni se dau daruri “spre folosul altora” (1 Corinteni 12:7). Numai când îţi foloseşti darurile pentru a-i binecuvânta pe alţii vei experimenta adevărata satisfacţie. Cecurile şi promovările sunt bune, dar ele nu pot înlocui scopul divin. Doar când iţi urmezi chemarea vei experimenta bucuria de durată.
Oferit de www.misiune.ro

Reclame

Clipa de Viata

Publicat pe

Îmi vine-n inimă un dor
Pe care nu-l pot înţelege
Că nu-i aşa răsunător
Să poată fi înscris în lege.

Mi se enunţă un cuvânt,
Iar eu nu îl percep de unde-i
De-n jurul lui tot mă frământ
Să-ncerc şi eu de ai răspunde.

E o idee ori nimic,
O nulitate ori vecie…
Nicicum nu pot să îmi explic
Chemarea–aceasta azurie.

Un zbor de gând ori un impuls
Ce-a tresărit lutos în macră…
Din ce şi încotro s-a smuls
Ca glumă ori ca slovă sacră?

Răspuns nu am… doar întrebări
Mai scormonesc cămara minţii
Ca să găsească primăveri
În sfiiciunea conştiinţei.

Din nou o i-au de la-nceput
Să fac o regulă în toate:
Un dor, desigur, am avut…
Dar înspre-aproape ori departe?

Şi despre ce-mi voise el
Cuvintele să şi le spună
Să le-nţeleg şi eu niţel,
Fie de-o notă de pe-o strună.

E-o neştiinţă ce-a rămas
În avântatul meu spre zare…
Doar ştiu că am făcut un pas
Înspre răspuns din întrebare.

Autor: Victor Bragagiu

Meditatii Crestine

Publicat pe

30 IULIE – FOLOSESTE-ŢI DARUL (1)


– “Deoarece avem felurite daruri… să-l întrebuinţeze” (Romani 12:6)-

Biblia spune: „Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul proorociei. să-l întrebuinţeze…” (Romani 12:6).

Dumnezeu te-a „hăruit” să faci anumite lucruri bine. Asta nu înseamnă că uşile se vor deschide automat şi că vei ajunge deasupra, ca frişca, într-adevăr, ce primeşti peste noapte poţi pierde tot peste noapte. Mai întâi trebuie să-ţi identifici darurile, să foloseşti fiecare oportunitate, să le dezvolţi, să înveţi din greşeli şi să ai tenacitatea de a face ce te-a chemat Dumnezeu să faci. În liceu, „Sparky” a picat la latină, algebră, engleză şi fizică. A intrat în echipa de golf, dar imediat a pierdut singurul meci al sezonului, iar apoi a pierdut meciul de consolare. Era un tip ciudat din punct de vedere social – mai mult timid decât neagreat. În liceu, nici măcar o dată nu a invitat o fată la întâlnire. Totuşi, exista un lucru important la Sparky – desenul. Era mândru de creaţiile sale chiar dacă nimeni altcineva nu le aprecia. A trimis benzi desenate la cei ce publicau cartea anuală a liceului, dar au fost respinse. Chiar şi aşa, el aspira sâ devină artist.

După liceu, a trimis mostre ale lucrărilor sale la studiourile Walt Disney. A fost respins din nou. Dar Sparky nu s-a dat bătut. S-a hotărât să-şi scrie autobiografia in benzi desenate. Popularitatea benzilor sale desenate a dus până la urmă la nenumărate cărţi şi showuri de televiziune. De fapt Sparky a fost Charles Shultz, creatorul desenelor animate Peanuts (Alune), cel mai celebru creator de desene animate al tuturor timpurilor. Asemenea personajului său Charles Brown, Shultz nu a reuşit în multe lucruri. Dar a utilizat la maxim talentul pe care i l-a dat Dumnezeu, a refuzat să renunţe şi a ajuns să câştige. Aşadar, foloseşte-ţi darul.

Mi-e dor de cer și de Isus

Publicat pe

Mi-e dor de cer şi de Isus,
De Patria măreaţă,
Mi-e dor de Domnul meu iubit,
Ce pentru mine s-a jertfit,
El m-a salvat, m-a mântuit,
Mi-a dat, o nouă viaţă.

Mi-e dor de Patria de sus,
Şi de a ei splendoare,
De îngerii ce cântă-n cor,
Lăudându-L pe Mântuitor,
De toată ceata sfinţilor,
De Ţara înfloritoare.

Mi-e dor de Raiul minunat,
De îngeri şi de serafimi,
Mi-e dor de al meu Împărat,
De Domnul meu cel minunat,
Ce m-a iubit şi m-a iertat,
La El doresc în înălţimi.
Amin

                                                   Autor: Ica Dragoi

Publicat pe

„ Noi suntem niste epistole, care umbla prin lume..”

Publicat pe

Meditatii Crestine

Publicat pe

20 IULIE – RUGĂCIUNILE TALE AU GREUTATE INAINTEA LUI DUMNEZEU


„Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” (lacov 5:16)

În Vechiul Testament, Avraam a călătorit spre sud. Când a ajuns în Gherar, citim că „zicea despre Sara, nevastă-sa: „Este sora-mea!” … Abimelec, împăratul Gherarei, a trimis şi a luat pe Sara” (Geneza 20:2).

Îţi imaginezi cum s-a simţit Sara, singură în palat, contemplând ceea ce se afla în mâinile celui ce o ţinea în captivitate? Şi ce era mai rău că tocmai soţul ei, omul în mâinile căruia şi-a încredinţat viaţa, a lăsat să se întâmple lucrul acesta! Cum s-a rugat Sara în acea noapte nu ni se dezvăluie. Dar se pare că a atins inima lui Dumnezeu deoarece El „S-a arătat noaptea în vis lui Abimelec şi i-a zis: „femeia pe care ai luat-o … este nevasta unui bărbat.” … Acum, dă-i omului nevasta înapoi; …şi vei trăi. Dar dacă n-o dai înapoi, să ştii că vei muri negreşit” (Geneza 20:3-7).

Directivele lui Dumnezeu sunt întotdeauna clare; nu există niciodată neclarităţi în ceea ce spune El. „Inima împăratului este ca un râu de apă in mâna Domnului pe care îl îndreaptă încotro vrea” (Proverbe 21:1). Aceasta înseamnă că autorităţile, care nici măcar nu ştiu că tu exişti, trebuie să se oprească şi să asculte când vorbeşte Dumnezeu, deoarece „Dumnezeu nu are in vedere faţa omului” (Romani 2:11). Aşadar ce poţi face când eşti neajutorat şi nu poţi schimba situaţia pe care nu ai creat-o tu? Sau când o persoană dragă şi în care ai avut încredere te dezamăgeşte? Roagă-te! În loc să laşi loc amărăciunii sau fricii, strigă către Dumnezeu. El te va auzi aşa cum a auzit-o şi pe Sara.

Cum poţi fii sigur? Cuvântul Său spune: „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit”. Oricât de sumbre ar părea lucrurile acum (şi pentru Sara au fost foarte sumbre în acea noapte), rugăciunile tale au greutate înaintea lui Dumnezeu.

Oferit de www.misiune.ro