Lună: mai 2012

Meditatii Crestine

Publicat pe

30 MAI ATENŢIE LA CE VORBEŞTI (1)


– „Din prisosul inimii vorbeşte gura” (Luca 6:43) –

„O, nu au fost decât nişte vorbe fără conţinut. Nu mare lucru!” Greşit! Cuvintele noastre sunt mare lucru şi ele au un înţeles! „Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura” (Luca 6:45). Cuvintele tale au fie un impact negativ, fie unul pozitiv.

1) Impact negativ. Ele îi pot răni pe alţii în străfundul inimii lor. „Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii” (Proverbe 12:18). Cuvintele pot zdrobi sufletul omului, lăsându-l fără curajul de a trăi. „Limba stricată zdrobeşte sufletul” (Proverbe 15:4). Cuvintele aruncate în mod necugetat între doi oameni pot distruge relaţii. „Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său” (Proverbe 11:9). Moartea emoţională şi chiar cea fizică poate rezulta în urma cuvintelor. „Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii” (Proverbe 18:21).2) Impact pozitiv. Cuvintele tale pot aduce viaţă într-o relaţie. „Limba dulce este un pom de viaţă” (proverbe 15:4). Cuvintele potrivite pot ajuta la vin­decare unor relaţii rănite. „Cuvintele prietenoase sunt… dulci pentru suflet, şi sănătoase pentru oase” (Proverbe 16:24). Cuvintele bine alese ne pot ajuta să ne înţelegem unii pe alţii. „Dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa” (Proverbe 16:21). Cuvintele rostite la momentul potrivit ne pot apropia mai mult. „Un cuvânt spus la vremea potrivită, este ca nişte mere din aur într-un coşuleţ din argint” (Proverbe 25:11). Ceea ce spui contează, aşa că atenţie la ce vorbeşti!

Preluat de pe www.misiune.ro

Sfânta Tradiție

Publicat pe

Ce este Sfanta Traditie?
Sfanta Traditie cuprinde toate acele bunuri duhovnicesti, pe care le-am mostenit de la sfintii nostri inaintasi. Acestea sunt in deplina armonie cu Sfanta Scriptura si ne ajuta sa o intelegem corect.
Care este mai veche: Sfanta Scriptura sau Sfanta Traditie?
Sfanta Traditie.
Care este mai cuprinzatoare?
Sfanta Traditie. Sfantul Ioan Evanghelistul intareste aceasta cand spune: „Dar sunt si alte multe lucruri pe care le-a facut Iisus si care, daca s-ar fi scris cu de-amanuntul, cred ca lumea aceasta n-ar cuprinde cartile ce s-ar fi scris. Amin” (Ioan XXI, 25).
Ce cuprinde in special Sfanta Traditie?
Sfanta Traditie cuprinde:
1. Expuneri pe scurt si formulari ale credintei noastre ortodoxe;
2. Invatatura despre cele sapte Sfinte Taine, precum si modul lor de savarsire;
3. Canoanele (Pravilele) apostolilor;
4. Canoanele (Pravilele) celor sapte sinoade ecumenice, care s-au tinut la:
I – Niceea in 325 la care au participat 318 Sfinti Parinti;
II – Constantinopol in 381 la care au participat 150 Sfinti Parinti;
III – Efes in 431 la care au participat 200 Sfinti Parinti;
IV – Calcedon in 451 la care au participat 630 Sfinti Parinti;
V – Constantinopol in 553 la care au participat 160 Sfinti Parinti;
VI – Constantinopol in 680 la care au participat 170 Sfinti Parinti si la
VII – Niceea in 787 la care au participat 367 Sfinti Parinti.
(La aceste sapte sinoade ecumenice au participat, asadar, in total, 2000 de reprezentanti ai Bisericii crestine din intreaga lume);
5. Canoanele si pravilele unor sinoade sau soboare locale;
6. Pravilele privind disciplina bisericeasca ale Sfantului Vasile cel Mare si ale altor sfinti;
7. Scrierile Sfintilor Parinti ai Bisericii;
8. Liturghiile si celelalte slujbe bisericesti;
9. Vietile sfintilor si mucenicilor crestini;
10. Obiceiuri religioase, semne si simboluri ca manifestare a credintei, nadejdii si dragostei noastre.
Poate fi despartita Sfanta Traditie de Sfanta Scriptura?
Nu. Ele sunt de nedespartit. Caci in lumina Sfintei Traditii intelegem cu adevarat Sfanta Scriptura si, in lumina Sfintei Scripturi, pretuim si iubim Sfanta Traditie.
Care ar fi consecintele despartirii lor una de cealalta?
Consecintele negative ale unei astfel de despartiri s-au manifestat printr-o talmacire gresita a Sfintei Scripturi, neintelegeri, erezii, schisme si, in final, despartirea Bisericii Sobornicesti.
Cine este chemat sa pazeasca textul Sfintei Scripturi si curatenia Sfintei Traditii, neintinate?
BISERICA, pentru ca ea este, dupa cuvintele Apostolului, „stalpul si temelia adevarului” (I Tim. III, 15). Pastrarea Sfintei Scripturi si a Sfintei Traditii neintinate este, in primul rand, datoria ierarhiei bisericesti.

Preluat de pe www.crestinortodox.ro

Ce este Bibilia?

Întrebare….?

Publicat pe Actualizat pe

Cine suntem noi cei care ne numim creștini și pretindem că deținem adevărul? Ne batem cu pumnul în piept că ”noi suntem mai bun”, ”ba noi”. Dar ce este Adevărul? Guvernatorul Pilat și-a pus această întrebare mult timp, negăsind un răspuns la ea. Avem o carte pe care o studiem și ori de câte ori o deschidem în ea găsim scris Cuvântul lui Dumnezeu, Adevărul. Despre noi, despre persoana noastră și Isus Hrostos. El s-a jertfit pentru noi.

Dacă am deține adevărul am fi oameni mai buni. Dar adevărul este Isus așa cum afirmă Biblia în Ioan 14:6 „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl, decât prin Mine.” Dacă este cineva… Ioan 8:7. Cel care s-a bătut cu pumnul în piet, a fost smerit de Dumnezeu, iar cel care și-a aplecat privirea, Dumnezeu și-a îndreptat ochii spre el.

Eu nu sunt mai bun și nu am nimic. Domnul mi-a dat totul în dar, iar acum trăiesc prin har.

Domnul să deschidă ochii tutror și să înțeleagă, că El dă viață și tot El o ia. Prin El trăim și căpătăm în cele din urmă Viața cunoscând Adevărul, și pe Tatăl nostru, Dumnezeu.

Amin!

Meditatii Crestine

Publicat pe

29 MAI VARSĂ-ŢI SUFLETUL ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU

-„Imi vărs necazul înaintea Lui” (Psalmul 142:2)

Învaţă să te rogi ca în psalmi. Ei cuprind întreaga gamă a emoţiilor omeneşti de la mulţumire la mânie, la teamă, la singurătate, la durere. Psalmistul nu ratează nimic când este vorba de viaţă. Nu viaţa aşa cum ne-am dori noi să fie. ci viaţa aşa cum este: „Îmi vărs necazul înaintea Lui, şi-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui”. El îşi varsă necazul înaintea lui Dumnezeu şi „îl simte”. Asta necesită curaj, mai ales când vrei numai să afişezi un caracter puternic. John Ortberg a scris: „Regret durerea eşecului atât de tare încât nu am mai vrut să o am şi să mai învăţ din ea. Nu m-am putut vindeca şi să merg înainte. Doream s-o îngrop atât de adânc încât nimeni să nu bănuiască măcar că există – nici măcar eu”. Îţi sună cunoscut? Biblia nu descura­jează procesul durerii, ci ne avertizează să nu rămânem blocaţi acolo. „Seara vine plânsul, iar dimineaţa veselia” (Psalmul 30:5). Pentru a ajunge la dimineaţa bucuriei, trebuie să treci prin noaptea plânsului. FB Meyer scrie: „Sunt unii care consideră lacrimile nedemne, nesupuse, necreştine. Ei ne mângâie cu răceală, îndemnându-ne să afişăm o înfăţişare rigidă şi fără lacri­mi. Am putea foarte bine să ne întrebăm, un om care nu plânge, poate el să iubească? Părerea de rău este doar lipsă de iubire; cea mai naturală expresie a ei sunt lacrimile. Domnul Isus a plâns. Creştinii din Efes au plâns la gâtul apostolului Pavel pe care urmau să nu-l mai vadă nicio­dată. Aşa că varsă-ţi sufletul înaintea lui Dumnezeu. Este un pas vital în devenirea ta.
Oferit de www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Publicat pe

24 MAI NAAMAN 

– „Naaman … avea mare vază … dar era lepros”
(2 împăraţi 5:1)-

Naaman avea o problemă; o problemă unică. Amintind de această întâmplare, Domnul Isus a spus: „mulţi leproşi erau în Israel, pe vremea proorocului Elisei; şi totuşi nici unul din ei n-a fost curăţit, în afară de Naaman” (Luca 4:27). Este uşor să-L crezi pe Dumnezeu pentru ceva ce l-ai văzut făcând. Dar Naaman nu numai că avea lepră, dar nimeni nu mai fusese vindecat de această boală. Eşti încercat astăzi datorită unei situaţii unice din viaţa ta, căsnicia ta sau cariera ta? Ţi-e teamă să vorbeşti despre ea pentru că nu ştii pe nimeni care să fi învins această pro­blemă? Dacă este aşa, nu te mai concentra asupra problemei şi începe să te concentrezi asupra lui Dumnezeu! Biblia spune că Naaman era un om cu „mare vază”, dar Dumnezeu avea de gând să-l facă şi mai mare. Oricând face acest lucru. El ne lasă să intrăm în situaţii neplăcute fără soluţii omeneşti. Când El doreşte să avem o mare influenţă, îngăduie deseori să ne confruntăm cu mari provocări. Aşa ne mută El de la starea de oameni care facem impresie la starea de oameni excepţionali. Dar când se întâmplă asta, ai grijă. Una din primele întrebări pe care o va pune lumea este: „Cum ai reuşit?” Lumea va începe să-ţi admire statutul şi armura, când de fapt încercarea ta te-a făcut să cazi în genunchi şi la făcut pe Dumnezeu să te transforme în persoana în care ai devenit. Înainte de a deveni excepţional, trebuie să te străduieşti să-ţi dezvolţi o cre­dinţă că Dumnezeu poate face imposibilul şi o încredere în ceea ce spune El indiferent de cir­cumstanţe.

Oferit de misiune.ro

O jertfa

Publicat pe

Genesa cap. 4 vers 3-5

„3 După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului.
4 Abel a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi-născute ale turmei lui şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui;
5 dar spre Cain şi spre jertfa lui, n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa.”

De ce a privit Dumnezeu cu plăcere spre jertfa lui Abel, de ce a privit spre jertfa lui Cain cu neplăcere?

Cain era întâiul născut al Evei și a lui Adam. Inițiativa sa de a adduce o jertfa de mâncare lui Dumnezeu, nu a fost din propriul său gând. Ceea ce a văzut la părinții lui, a considerat bun de făcut și de împlinit. La fel a făcut și Abel.

Răspunsul la acestă întrebare se află în versetele de mai sus. Înaite ca Dumnezeu să-și ia darul Său de mâncare adus de Cain și de Abel, El a privit întăi spre persoana fiecăruia. O jertfă curata și un dar curat de un miros plăcut Lui Dumnezeu vine dintr-o inimă curata. De aceea Dumnezeu n-a privit cu placerr spre jertfa lui Cain, pentru că întâi a privit spre Cain, apoi spre jertfa lui. Nu a contat în fața Lui Dumnezeu, că această jertfă era din roadele pământuilui pentru că, Cain era plugar, iar jertfa s-a venea din rodul muncii lui. Abel era pastor, iar jertfa sa a fost din oile sale. Dumnezeu a privit cu placere spre jertfa lui Abel, pentru că Abel era plăcut lui Dumnezeu, așa cum reiese din versetul 4 „. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui;”.

Dumnezeu priveste la inima omului in mometul in care, omul aduce o jertfa inaintea Domnului, oricare ar fi ea, de orice fel ar fi ea. Nu conteaza consistenta sau cantitatea. Abel era placut inaintea Domnului de aceea si jertfa sa a fost primita. Cain nu era placut inaintea Domnului, acest lucru s-a revazut cu mai mult detaliu in momentul in care Cain a omorat pe fratele sau. Scotand in evidenta ce fel de om era Cain.

Orice lucru facut dintr-o inima curata, va aduce binecuvantare inaintea Domnului.

Amin!

Meditatii Crestine

Publicat pe

20 MAI TE SIMŢI NEADECVAT?

– „Destoinicia noastră … vine de la Dumnezeu”
(2 Corinteni 3:5)

Dumnezeu nu-ţi va da o misiune care să nu presupună implicarea Lui. El ne cheamă: „nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus” (2 32 Timotei 1:9) Când Dumnezeu îţi dă ceva de făcut, El îţi dă harul de a-l face. Dar nu te aştepta să fie uşor. Dumnezeu l-a chemat pe Moise să-i spună lui Faraon să lase mâna lui de lucru să plece să se închine unui dumnezeu în care Faraon nu credea. Lui Iona i-a spus să meargă la Ninive, cea mai coruptă cetate din lume şi să le spună locuitorilor: „Pocăiţi-vă sau veţi muri!” Când l-a chemat pe Ieremia să predice unui popor încăpăţânat şi egoist care a refuzat să asculte, el a plâns atât de tare încât a ajuns cunoscut drept „proorocul plângerii”. Deci dacă te simţi nea­decvat astăzi, fără Dumnezeu – aşa şi eşti! Eroii din Biblie nu au sărit de bucurie spunând: „Nici o problemă, mă descurc!” Dar iată vestea cea bună: Dumnezeu nu ne cheamă să lucrăm pen­tru El decât cu El şi asta ne garantează succesul.

Poate spui: „Dar nu am abilitatea necesară”. Nici o problemă: „Nu că noi prin noi înşine sun­tem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu”. Poate spui: „Dar nu am bani”. Nici o problemă: „Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună” (2 Corinteni 9:8). Poate spui: „Dar nu am putere”. Nici o problemă: „Pot totul în Hristos care mă întăreşte” (Filipeni 4:13).

Preluat de pe misiune.ro