Meditatii Crestine

Meditatii Crestine

Posted on

06 Iulie

ÎNCHIDE UŞA ÎNTR-UN MOD CORECT
“Toate îşi au vremea lor” (Ecclesiastul 3:1)

În viaţă, relaţiile au un sfârşit. Modul în care gestionezi astfel de momente poate influenţa şi îţi poate modela viitorul. Nu poţi intra în următoarea etapă a vieţii cum se cuvine dacă nu ieşi din ea cum se cuvine. Deci, încearcă să închizi uşa cu bunătate – poate va trebui să mai intri prin ea într-o bună zi. Închide uşa cu iertare. Resentimentul îţi va otrăvi atitudinea , amintirile şi te va distruge din interior. Lasă judecata în seama lui Dumnezeu; El cunoaşte ambele părţi. închide uşa având promisiunile împlinite. Cu un mare sacrificiu personal, lefta a spus: “Am făcut o juruinţă Domnului, şi n-o pot întoarce” (Judecători 11:35).
Caracterul tău e în joc; oricare ar fi preţul, respectă-ţi cuvântul pentru că Dumnezeu aude când ţi-l dai! Încearcă să închizi uşa cu curaj. Nu e uşor să dai ochii cu ziua de mâine când te simţi singur, dar nu uita, nu eşti singur. Domnul Isus a spus: “Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28:20).
Închide uşa în momentul ales de Dumnezeu. Deplânge-ţi pierderile, dar nu rămâne blocat în trecut. Regele Saul a reprezentat trecutul, dar David a reprezentat viitorul. Când Dumnezeu l-a respins pe Saul pentru că nu i-a fost pe plac, Dumnezeu a spus proorocului Samuel: “Când vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-am lepădat, ca să nu mai domnească peste Israel?… du-te; te voi trimite la Isai, Betleemitul, căci pe unul din fiii lui Mi l-am ales ca împărat” (1 Samuel 16:1).
Sfârşiturile aduc noi începuturi. E bine să fii conştient de trecutul tău şi să înveţi din el, dar când Dumnezeu închide uşa, e timpul să mergi spre viitorul pe care ţi l-a pregătit El.

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

16 Iunie

EXISTĂ UN LOC LA MASĂ PENTRU FIECARE DINTRE NOI

“l-au pregătit o cină” (loan 12:2)

Dupâ ce Domnul Isus l-a înviat pe Lazăr din morţi, citim: “l-au pregătit o cină”. Marta slujea, Măria stătea şi asculta ce spunea Isus iar Lazăr vorbea cu invitaţii. Deci, este loc ta masa lui Dumnezeu pentru tot felul de oameni. Să ne uităm mai atent la Marta. Este în general tipul de persoană care stă în spate, cu mânecile suflecate, îngrijindu-se ca toată lumea să aibă mâncare şi apă. Rareori caută lumina reflectoarelor şi de multe ori nu o apreciem decât atunci când lipseşte. Problema Martei este că are tendinţa de a face ca slujirea să fie mai importantă decât Stăpânul.
Ea trebuie să-şi aducă aminte că închinarea înseamnă şi ea slujire. Maria este tipul de persoană care uită de facturile ce trebuie plătite şi de mâncarea care trebuie pregătită. Uneori mintea ei e atât de orientată spre cer încât ea nu este de nici un folos pe pământ. Ea trebuie să înţeleagă că slujirea înseamnă şi ea închinare. Dar avem nevoie de Măria; ea aduce pasiune închinării noastre şi poţi conta mereu pe ea pentru a mijloci la Dumnezeu pentru alţii. “O mare mulţime … au venit… să vadă şi pe Lazăr, pe care-l înviase din morţi… din pricina lui mulţi… credeau în Isus” (loan 12:9-11). Istoria lui Lazăr era atât de uimitoare încât cei ce o auzeau se converteau pe loc. Ea ne aminteşte că fiecare dintre noi avem o istorie de relatat despre harul şi mila lui Dumnezeu. Când a fost ultima dată când ai spus-o cuiva?
Deci, dacă eşti Marta, Dumnezeu vede lucrul dragostei tale. Dacă eşti Măria, El se bucură de închinarea ta. Dacă eşti Lazăr, El îţi promite că-ţi va onora mărturia. Este un loc la masă pentru fiecare dintre noi!

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

04 Iunie
Dragostea lui Dumnezeu
„Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu… “ 1 loan 4.9

Duminica trecută am văzut lucrarea lui Dumnezeu în lumină. Dumnezeu este lumină şi dragoste. Unde putem vedea mai bine dragostea lui Dumnezeu decât la cruce? Dumnezeu L-a trimis pe Unicul Său Fiu pe acest pământ, ca să moară în locul păcătoşilor.
Lumina soarelui este întotdeauna aceeaşi, dar la amiază străluceşte cel mai tare. Crucea a fost amiaza dragostei veşnice a lui Dumnezeu, strălucirea cea mai luminoasă a îndurării veşnice. Deja mai înainte au exis­tat descoperiri slăvite ale acestei dragoste, dar aceste descoperiri au fost ca lumina dimineţii, care străluceş­te tot mai luminos până la desăvârşire, iar această de­săvârşire o vedem la cruce, când pe tot pământul a fost întuneric.
La cruce au fost descoperite într-un mod desăvârşit dreptatea lui Dumnezeu, maiestatea, adevărul şi dra­gostea Sa cu privire la păcătos. Deşi dreptatea lui Dumnezeu trebuia să-l condamne pe fiecare păcătos, Dumnezeu poate totuşi acum să lucreze conform dra­gostei Sale şi să-l îndreptăţească pe cel care crede în Fiul Său. Acesta este rezultatul slăvit al jertfei Domnu­lui Isus pe cruce, rezultatul proslăvirii lui Dumnezeu.

Oferi de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

24 Mai

Ajutorul orfanilor (2)

„El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu…“ Psalmul 68.5

Medicul mai dădu câteva sfaturi femeii în vârstă, apoi părăsi camera văduvei. Înainta încet spre casă şi gânditor. O întrebare apăsa pe inima sa: Ce se va întâmpla cu băieţelul? Ajuns acasă, toţi ascultară cu atenţie cele spuse de tatăl. În ochii mamei se aflau lacrimi. În ea se trezi un gând pe care îl aduse în linişte, în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Copilul cel mare întrerupse liniştea şi întrebă dacă băieţelul nu poate fi adus la ei acasă. Soţul îşi privi soţia. Gândeau şi ei acelaşi lucru. Apoi soţia zise:

– Vreau să iau grija de pe inima sărmanei mame chiar acum. Cu toate greutăţile noastre, sub acoperişul casei noastre mai are loc un copil.
Bolnava tocmai se trezise dintr-o aţipeală scurtă, când uşa se deschise şi spre mirarea ei intrară medicul cu soţia lui. Muribunda află că băieţelul va găsi un loc în familia medicului. Peste faţa palidă a muribundei se răspândi o lumină strălucitoare şi zise: „Dumnezeu a făcut totul bine. El să vă răsplătească pentru ce aţi făcut. Lăsaţi-mă să-l mai privesc o dată în lumea aceasta!“ Câteva ore mai târziu, femeia adormi în pace, căci Tatăl orfanilor Se îngrijise de copilul ei. Nu îl va mai vedea în lumea aceasta, dar Dumnezeu a găsit o cale, ca să îl vadă în locul pregătit de El, acolo unde nu mai există durere şi despărţire.

Oferit de: www.misiunee.ro

Meditatii Crestine

Posted on

23 Mai

Ajutorul orfanilor (1)

„Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit şi Tu vii în ajutorul orfanului.“
Psalmul 10.14

Un medic tocmai voia să apuce pe cărarea ce ducea spre casă, când din marginea satului o luminiţă parcă îl privea rugător. Acolo locuia o văduvă tânără, căreia îi promisese o vizită. Era cam obosit de atâta alergare pe la casele bolnavilor, dar totuşi se gândi că mâine poate fi prea târziu. Peste câteva clipe, medicul intră în camera slab luminată. În cameră, pe pat, era o femeie, al cărei sfârşit se vedea că este aproape. La capătul patului stătea o vecină în vârstă, care încerca să o ajute. Într-un colţ al camerei sărăcăcioase era un pătuc de copii. În el dormea, învelit în pături vechi, băieţelul de trei luni al văduvei. Medicul se apropie de patul bolnavei şi-i luă mâna slabă şi fierbinte.

– Oh, domnule doctor, spuse ea cu greu, mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu că aţi mai venit o dată! Pentru mine nu mai puteţi face nimic; eu plec în curând. Dar ce va fi cu copilul meu? Trebuie să-l las singur pe lume.
– Dumnezeul nostru este un Tată al orfanilor, răspunse medicul emoţionat. El nu-l va părăsi pe copil. Vreau să fac tot ce-mi stă în putinţă pentru a fi îngrijit.
– Dumnezeu să vă răsplătească, domnule doctor.

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

22 Mai

Ce număr apelaţi în cazuri de urgenţă?

„Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.“ Psalmul 34.15

În fiecare ţară, numărul de telefon pentru poliţie şi pompieri este scurt şi de aceea poate fi reţinut uşor. Totuşi, după apelarea numărului de telefon pentru poliţie sau pompieri, va fi necesar să se indice nu numai anunţul, ci şi numele, adresa completă şi numărul de telefon. În America există un sistem îmbunătăţit al numărului de telefon pentru poliţie şi pompieri. Cine este conectat la acest sistem trebuie doar să formeze numărul; imediat ce telefonista ridică receptorul, pe display apare numele, adresa completă şi numărul de telefon al apelantului. El poate deci imediat după formarea numărului să relateze situaţia. Succesul acestui sistem este frapant. El poate fi utilizat chiar şi de copii.

Un sistem asemănător pentru cazuri de urgenţă ne-a dăruit Dumnezeu. Când strigăm la Tatăl nostru ceresc, nu trebuie să explicăm cine suntem. Pur şi simplu putem să ne rugăm şi să cerem. El ne aude, El ne vede şi ştie exact în ce situaţie ne găsim. El va şi răspunde conform dragostei, bunătăţii şi atotputerniciei Sale. Câteodată, primim răspunsul mai repede decât ne aşteptăm; probabil, nu aşa cum ne-am închipuit noi. Dar în orice caz, El doreşte să umple inima noastră deznădăjduită cu pacea Sa (Filipeni 4.6, 7).

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

21 Mai

Răspunsul înţeleptului

„Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor aduce vindecare.“ Proverbe 12.18

Într-o istorioară indiană se spune că doi oameni s-au dus la un om înţelept şi au cerut voie să-i vorbească. Înţeleptul i-a primit, dar, spre surprinderea sa, cei doi au început să-l critice. Cuvintele lor erau adevărate insulte: ticălosule, ucigaşule, nebunule etc. După un timp, cei doi au obosit să vorbească şi s-a aşternut tăcerea. Atunci, înţeleptul le-a zis: „Credeam că aţi venit să-mi daţi ceva. Toată lumea care vine la mine îmi aduce câte ceva. De obicei, eu primesc darurile lor, dar darurile voastre nu-mi plac. Vă rog să le păstraţi, căci sunt ale voastre. Eu n-am ce să fac cu astfel de cuvinte. Luaţi-le înapoi!“

Vânătorii de greşeli se străpung singuri. Cei care stropesc mereu cu noroi nu se pot delecta în ocupaţia lor fără a nu se murdări ei înşişi cu noroiul vorbelor rele în sufletul lor. În nechibzuinţa lor, ei gândesc că se pot consola sfâşiindu-i pe alţii prin vorbiri de rău. Eforturile lor de a-i răni pe alţii s-ar putea să reuşească, dar totdeauna vor sfârşi prin a-şi face rău lor. Care este calea de îndreptare? Mântuitorul ne poate da la fiecare o gândire nouă, un comportament care să nu producă amărăciune altora. Pentru aceasta trebuie să-L acceptăm pe Mântuitorul ca fiind unicul nostru Învăţător.

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

14 Mai

Pedeapsa

„Cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său, dar cine-l iubeşte, îl pedepseşte îndată.“Proverbe 13.24

De curând am citit o povestire care subliniază adevărul acestui verset.
Un om a comis o infracţiune. Conform legii acelei ţări, a fost condamnat la moartea prin spânzurare. A sosit şi ziua în care nefericitul urma să fie spânzurat. Când aştepta să se îndeplinească sentinţa, a fost întrebat dacă mai are vreo dorinţă. El a cerut să i se permită să o sărute pe mama lui. Mama a fost condusă la el. Atunci omul s-a aplecat spre ea, parcă ar fi vrut să o sărute pe obraz. Spre uimirea tuturor, el a muşcat-o însă de ureche.

Şocată, mama l-a întrebat pe fiul ei de ce a făcut aceasta. El a răspuns: „Mamă, eu mor acum din cauza ta. Când eram un mic băiat, am început să fur. Ţi-am arătat ce luasem. Dar în loc să mă obligi să restitui ceea ce furasem, mi-ai permis să le păstrez. Tu m-ai susţinut în facerea răului, în loc să mă pedepseşti. Acum trebuie să mor pentru infracţiunea mea.“

Mulţi părinţi se miră de faptul că de multe ori copiii lor ajung pe căi greşite. Dar au luat atitudine faţă de răul, nedreptatea, păcatul săvârşit? L-au judecat mai întâi în viaţa lor şi l-au evitat, şi apoi l-au pedepsit corespunzător în viaţa copiilor lor? Să nu fim niciodată indiferenţi sau toleranţi faţă de rău, nici în viaţa noastră, nici în viaţa copiilor noştri!

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

10 Mai

Cum auzim?

„Ei îţi ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc.“ Ezechiel 33.32

În apa caldă a Oceanului Indian făceau baie şi înotau mulţi oameni. Deodată sună sirena. Nu departe de ţărm a fost observat un rechin. Aceşti peşti răpitori atacă şi oameni. Fără să ţină seama de semnal, un înotător continuă să înoate în larg. Rechinul se deplasa spre el. Atunci oamenii au început să arunce cu pietricele. Au reuşit să atragă atenţia înotătorului. Acesta a înţeles că era vorba de ceva neobişnuit şi s-a întors la ţărm. Acolo a aflat de pericolul spre care înota. El le-a mulţumit mult oamenilor pentru străduinţele lor de salvare şi a explicat: „Eu sunt surd.“

Există şi alţi „surzi“ care se află în pericol. Este vorba despre toţi cei care au auzit chemarea lui Dumnezeu pentru întoarcerea şi primirea mântuirii în Domnul Isus, dar care nu au reacţionat la aceasta. Aceşti „surzi“ sunt avertizaţi. Dumnezeu spune: „Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi, … de aceea şi eu voi râde când veţi fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza… Atunci mă vor chema, şi nu voi răspunde; mă vor căuta, şi nu mă vor găsi“ (Proverbe 1.24-28). Astăzi, El Se lasă găsit ca Dumnezeul-Mântuitor; dar nimeni nu poate să ştie dacă aşa va fi şi mâine.

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

06 Mai

Meditatie – 6 mai

„Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul.“ Matei 4.1

În opoziţie cu noi, Domnul Isus a fost şi este curat, sfânt şi fără păcat. El nu putea să fie ispitit de păcat. De aceea diavolul a încercat să-L atace din afară. Dar n-a găsit niciun punct care să-L ducă pe Domnul la păcat. „Vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine.“

Când Domnul Şi-a început slujba pe acest pământ, diavolul a venit cu viclenie, pentru a-L îndepărta pe Domnul de pe calea dependenţei de Dumnezeu. Dar după 40 de zile de încercare citim: „După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme.“

La scurt timp înainte de încheierea căii Sale pe acest pământ, când El vorbea despre suferinţele care-i stăteau înainte şi despre moarte, ucenicul Său Petru L-a mustrat cu cuvintele: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva.“ Domnul a trebuit să-i răspundă: „Înapoia Mea, satano!“ El l-a recunoscut pe acela care stătea în spatele lui Petru. Mântuitorul Şi-a urmat calea Sa. Când era în lupta grea în Ghetsimani şi vedea greutatea morţii de cruce, El S-a rugat lui Dumnezeu, Tatăl Său: „Facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu!“

Domnul a fost gata să fie făcut păcat pentru noi şi să meargă la moarte. Ca Om ascultător, El a luat paharul suferinţelor din mâna Tatălui, pentru a-l goli pe Golgota. Duşmanul nu l-a putut reţine. Isus Hristos S-a dovedit a fi Biruitorul.

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

05 Mai
Mărturisirea unui preot (4)

„ …lumea cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu…“
1 Corinteni 1.21

„Ce s-a întâmplat mai departe? Am devenit un preot renumit, însă în interiorul meu nu aveam pace, căci nu eram sigur de mântuirea mea. Aveam impresia că Dumnezeu este departe de mine, şi totuşi El era foarte aproape.

Într-o zi mi-a venit gândul: «Tu ai evanghelia, citeşte-o şi vei primi lumină.» Pe genunchi şi cu mâini tremurânde am deschis Biblia. Ochii mi-au căzut pe versetul: «Voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Nu vă faceţi dar robi oamenilor.» Prin aceste cuvinte a venit lumina lui Dumnezeu în viaţa mea şi pentru prima dată am văzut marea taină a mântuirii. Mi-am zis: «Isus m-a cumpărat. Atunci El m-a şi mântuit. Eu nu voi fi mântuit prin faptul că merg la Maria. Eu nu voi fi mântuit prin purgatoriu, spovedanii sau exerciţii de căinţă. Eu sunt mântuit numai prin Isus Hristos.»

Când duminică dimineaţa oamenii au venit la biserică, nu le-am predicat despre Maria sau despre sfinţi, ci tuturor celor prezenţi în marea biserică le-am prezentat DARUL lui Dumnezeu: Isus Hristos şi iertarea păcatelor, viaţa veşnică numai prin credinţa în Isus Mântuitorul.“

Oferit de: www.misiune.ro

Posted on

03 Mai

Mărturisirea unui preot (2)

„ …Cuvântul Meu …nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.“ Isaia 55.11

„În aceeaşi zi, mai târziu, mi-am deschis Biblia. Am citit versetele: « …Iată mama Mea şi fraţii Mei! Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă» (Matei 12.46-50, a se compara cu Marcu 3.31-35 şi Luca 8.19-21).
Pe parcursul serii, o voce îmi zicea: «Chiniqui, tu ai minţit azi-dimineaţă. Tu ai predicat împotriva Sfintei Scripturi atunci când ai spus că Maria are putere să primească de la Isus tot ce vrea ea.» M-am rugat. A doua zi dimineaţa m-am dus la episcopul meu şi l-am rugat să-mi permită să-i pun întrebări.“
– Domnule episcop, cine a murit pe cruce pentru dumneavoastră şi pentru mine?
– Isus Hristos, a răspuns episcopul.
– Şi cine Şi-a vărsat sângele pentru vina dumneavoastră şi a mea, Maria sau Isus?
– Isus Hristos.
– Cât timp a trăit Maria pe pământ, a venit vreun păcătos la ea ca să fie mântuit?
– Nu.
– Au venit păcătoşi la Isus ca să fie mântuiţi?
– Da, au venit mulţi.

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

02 Mai

Mărturisirea unui preot (1)

„Am prigonit… această Cale…“
Faptele Apostolilor 22.4

Charles Chiniqui (1809-1899) a fost preot timp de douăzeci şi cinci de ani şi a mărturisit cu sinceritate că şi-a iubit biserica. Iată ce a declarat acest preot:

„Mi-aş fi vărsat ultimele picături de sânge pentru biserica mea şi de o mie de ori mi-aş fi dat viaţa, ca să-i extind puterea pe întreg continentul american şi în întreaga lume. În Montreal (Canada) este o catedrală minunată, în care încap 15.000 de oameni. Acolo am predicat deseori. Într-o zi, episcopul m-a rugat să vorbesc despre fecioara Maria. Le-am spus oamenilor ceea ce pe vremea aceea consideram că este adevărat şi ceea ce preoţii predicau pretutindeni:

«Prietenii mei dragi, noi toţi suntem păcătoşi, noi am jignit pe marele şi puternicul Împărat, pe Împăratul împăraţilor! Să mergem noi înşine oare cu mâinile pline de nelegiuire la Dumnezeu şi să-L rugăm pentru iertare? Nu! Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, noi o avem pe Maria, mama lui Isus, la dreapta Sa! Niciodată El nu i-a lăsat vreo rugăminte neîmplinită, atunci când El a fost pe pământ, iar ea L-a rugat ceva. Niciodată El n-a respins-o pe mama Sa. Să aducem rugăciunile noastre la mama Lui, şi ea se va ruga pentru noi.»“

Oferir de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

30 Aprilie

Răspândirea Bibliei

„Cuvântul Domnului se răspândea tot mai mult…“ Faptele Apostolilor 6.7

În anul 1866, lordul Radstock a vizitat Petersburg-ul unde a vestit evanghelia. El a ţinut expuneri pe teme biblice în câteva hoteluri ale aristocraţiei. Multe persoane din cercurile înalte ale societăţii s-au convertit la adevărata şi simpla credinţă mântuitoare în Isus Hristos. Evanghelia ajunsese chiar şi în familia imperială şi în anturajul său.
Aceşti credincioşi au pus în practică învăţăturile Bibliei. Un exemplu interesant este cel al colonelului Vasili Alexandrovici Paschkof care era un proprietar bogat.
După ce L-a primit pe Mântuitorul ca Domn al vieţii sale, colonelul a oferit sala de bal a palatului său pentru adunări în care s-a predicat evanghelia. Chiar el însuşi a devenit un vestitor al harului lui Dumnezeu. Paschkof şi-a întrebuinţat marea sa avere pentru răspândirea Scripturilor, publicarea de pliante evanghelistice şi cărţi, ajutorarea celor săraci şi pentru înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului s-a răspândit cu mare putere în acel teritoriu şi mulţi şi-au deschis inima pentru evanghelie.
Admirând lucrarea binecuvântată de răspândire a Sfintei Scripturi şi rezultatele ei binefăcătoare, să ne rugăm ca Dumnezeu să pregătească şi în ţara noastră astfel de acţiuni spre folosul veşnic al oamenilor!

Oferit de www.misiune.ro