Meditatii Crestine

Posted on

25 Iulie

DUMNEZEU ÎSI VA ÎMPLINI PROMISIUNEA 

“Dumnezeu m-a făcut de râs” (Geneza 21:6)

Sara a râs de două ori. Prima dată a fost un râs de necredinţă, deoarece Dumnezeu i-a promis un fiu la bătrâneţe. A doua oară a fost de bucurie, deoarece Dumnezeu şi-a împlinit promisiunea Dar între aceste două evenimente, ea a trecut prin cea mai zguduitoare experienţa din viata ei. Soţul ei, Avraam, a trădat-o pentru a se salva pe sine. Un rege pagan a luat-o în haremul lui şi s-ar fi culcat cu ea dacă nu ar fi intervenit Dumnezeu. Numai o femeie care îşi iubeşte cu adevărat soţul poate înţelege prin ce a trecut Sara în acea noapte.

Putem învăţa o lecţie de aici între rugăciunea pentru o minune şi faptul de a avea parte de ea, vei fi pus la încercare vei creşte şi vei învăţa să te încrezi in Dumnezeu mai mult decât credeai ca e posibil. Plus mai este un lucru important de ţinut minte: când îţi împărtăşeşti experienţele cu ceilalţi, nu le spune doar cum ai început sau unde ai ajuns astăzi; în loc de asta spune-le prin ce te-a trecut Dumnezeu, căci acestea sunt chiar lucrurile cu care se confruntă şi ei. Spune-le cum ţi-a fost încercată credinţa în cuptorul durerii înainte să ieşi curat ca aurul. Nu-i lăsa să se simtă frustraţi pentru că ei au invocat promisiunea lui Dumnezeu şi nu au primit-o încă. Cortul regelui Abimelec în care Sara şi-a petrecut acea noapte îngrozitoare se afla într-un loc numit Gherar, care înseamnă “locul de poposire”

. Da, vor fi momente când vei avea impresia că viaţa ta a ajuns „într-un popas” şi nu ajungi nicăieri. Poate aici te afli astăzi. Dacă e aşa, să ştii un lucru: Dumnezeu este credincios. Nu doar că te va scoate la liman, dar la fel ca în cazul Sarei, îţi va reveni bucuria cand îl vei vedea pe El împlinindu-şi promisiunea.

“Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!” (1 Corinteni’ 15:57).

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

24 Iulie

VOIA TA SAU VOIA LUI DUMNEZEU?

“El Tace pe cei smeriţi să umble in lot ce este drept” (Psalmul 25:9)

Ai auzit de bătrânica ce îşi câştiga existenţa din comercializarea propriilor ei porţelanuri? În fiecare zi când ajungea într-o anumită intersecţie arunca un băţ în aer. Oricare era direcţia indicată de băt când ateriza, acolo mergea. Într-o zi, un om a văzut-o aruncând băţul in aer: o dată de două ori, apoi de trei ori.
El a întrebat-o: “Ce faceţi?” Ea a spus: “II las pe Dumnezeu să-mi arate încotro să merg prin intermediul acestui băţ”. Uitându-se la ea plin de curiozitate, el a spus: “Dar de ce l-aţi aruncat de trei ori?” Ea a replicat: “Pentru că primele două daţi mi-a arătat direcţia greşită”. Când nu-ţi place direcţia pe care ţi-o indică Dumnezeu, te rogi in speranţa ca se va răzgândi şi-ti va spune ceea ce doreşti să auzi? Dacă e aşa, nu ai schimbat niciodată voia ta cu voia Lui1 Domnul Isus a spus: “Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele” (loan 15:5). Numai cand rămâi “conectat” la Hristos vei putea aduce rod. Aşa cum seva curge de la viţă in mlădiţe, tot aşa puterea Lui curge în tine, apoi prin tine şi începe să afecteze alte domenii din viaţa ta.
Psalmistul a spus: “El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa . Dumnezeu îti va arăta ce este “drept” dacă îl cauţi. în esenţă, există numai două direcţii – a Lui sau a ta! Dacă ai obosit să faci lucrurile în felul tău, pleacă-te pe genunchi şi cere-1 să-ţi arate cum să le faci în felul Lui.

oferit de www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

06 Iulie

ÎNCHIDE UŞA ÎNTR-UN MOD CORECT
“Toate îşi au vremea lor” (Ecclesiastul 3:1)

În viaţă, relaţiile au un sfârşit. Modul în care gestionezi astfel de momente poate influenţa şi îţi poate modela viitorul. Nu poţi intra în următoarea etapă a vieţii cum se cuvine dacă nu ieşi din ea cum se cuvine. Deci, încearcă să închizi uşa cu bunătate – poate va trebui să mai intri prin ea într-o bună zi. Închide uşa cu iertare. Resentimentul îţi va otrăvi atitudinea , amintirile şi te va distruge din interior. Lasă judecata în seama lui Dumnezeu; El cunoaşte ambele părţi. închide uşa având promisiunile împlinite. Cu un mare sacrificiu personal, lefta a spus: “Am făcut o juruinţă Domnului, şi n-o pot întoarce” (Judecători 11:35).
Caracterul tău e în joc; oricare ar fi preţul, respectă-ţi cuvântul pentru că Dumnezeu aude când ţi-l dai! Încearcă să închizi uşa cu curaj. Nu e uşor să dai ochii cu ziua de mâine când te simţi singur, dar nu uita, nu eşti singur. Domnul Isus a spus: “Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28:20).
Închide uşa în momentul ales de Dumnezeu. Deplânge-ţi pierderile, dar nu rămâne blocat în trecut. Regele Saul a reprezentat trecutul, dar David a reprezentat viitorul. Când Dumnezeu l-a respins pe Saul pentru că nu i-a fost pe plac, Dumnezeu a spus proorocului Samuel: “Când vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-am lepădat, ca să nu mai domnească peste Israel?… du-te; te voi trimite la Isai, Betleemitul, căci pe unul din fiii lui Mi l-am ales ca împărat” (1 Samuel 16:1).
Sfârşiturile aduc noi începuturi. E bine să fii conştient de trecutul tău şi să înveţi din el, dar când Dumnezeu închide uşa, e timpul să mergi spre viitorul pe care ţi l-a pregătit El.

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

16 Iunie

EXISTĂ UN LOC LA MASĂ PENTRU FIECARE DINTRE NOI

“l-au pregătit o cină” (loan 12:2)

Dupâ ce Domnul Isus l-a înviat pe Lazăr din morţi, citim: “l-au pregătit o cină”. Marta slujea, Măria stătea şi asculta ce spunea Isus iar Lazăr vorbea cu invitaţii. Deci, este loc ta masa lui Dumnezeu pentru tot felul de oameni. Să ne uităm mai atent la Marta. Este în general tipul de persoană care stă în spate, cu mânecile suflecate, îngrijindu-se ca toată lumea să aibă mâncare şi apă. Rareori caută lumina reflectoarelor şi de multe ori nu o apreciem decât atunci când lipseşte. Problema Martei este că are tendinţa de a face ca slujirea să fie mai importantă decât Stăpânul.
Ea trebuie să-şi aducă aminte că închinarea înseamnă şi ea slujire. Maria este tipul de persoană care uită de facturile ce trebuie plătite şi de mâncarea care trebuie pregătită. Uneori mintea ei e atât de orientată spre cer încât ea nu este de nici un folos pe pământ. Ea trebuie să înţeleagă că slujirea înseamnă şi ea închinare. Dar avem nevoie de Măria; ea aduce pasiune închinării noastre şi poţi conta mereu pe ea pentru a mijloci la Dumnezeu pentru alţii. “O mare mulţime … au venit… să vadă şi pe Lazăr, pe care-l înviase din morţi… din pricina lui mulţi… credeau în Isus” (loan 12:9-11). Istoria lui Lazăr era atât de uimitoare încât cei ce o auzeau se converteau pe loc. Ea ne aminteşte că fiecare dintre noi avem o istorie de relatat despre harul şi mila lui Dumnezeu. Când a fost ultima dată când ai spus-o cuiva?
Deci, dacă eşti Marta, Dumnezeu vede lucrul dragostei tale. Dacă eşti Măria, El se bucură de închinarea ta. Dacă eşti Lazăr, El îţi promite că-ţi va onora mărturia. Este un loc la masă pentru fiecare dintre noi!

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

04 Iunie
Dragostea lui Dumnezeu
„Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu… “ 1 loan 4.9

Duminica trecută am văzut lucrarea lui Dumnezeu în lumină. Dumnezeu este lumină şi dragoste. Unde putem vedea mai bine dragostea lui Dumnezeu decât la cruce? Dumnezeu L-a trimis pe Unicul Său Fiu pe acest pământ, ca să moară în locul păcătoşilor.
Lumina soarelui este întotdeauna aceeaşi, dar la amiază străluceşte cel mai tare. Crucea a fost amiaza dragostei veşnice a lui Dumnezeu, strălucirea cea mai luminoasă a îndurării veşnice. Deja mai înainte au exis­tat descoperiri slăvite ale acestei dragoste, dar aceste descoperiri au fost ca lumina dimineţii, care străluceş­te tot mai luminos până la desăvârşire, iar această de­săvârşire o vedem la cruce, când pe tot pământul a fost întuneric.
La cruce au fost descoperite într-un mod desăvârşit dreptatea lui Dumnezeu, maiestatea, adevărul şi dra­gostea Sa cu privire la păcătos. Deşi dreptatea lui Dumnezeu trebuia să-l condamne pe fiecare păcătos, Dumnezeu poate totuşi acum să lucreze conform dra­gostei Sale şi să-l îndreptăţească pe cel care crede în Fiul Său. Acesta este rezultatul slăvit al jertfei Domnu­lui Isus pe cruce, rezultatul proslăvirii lui Dumnezeu.

Oferi de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

24 Mai

Ajutorul orfanilor (2)

„El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu…“ Psalmul 68.5

Medicul mai dădu câteva sfaturi femeii în vârstă, apoi părăsi camera văduvei. Înainta încet spre casă şi gânditor. O întrebare apăsa pe inima sa: Ce se va întâmpla cu băieţelul? Ajuns acasă, toţi ascultară cu atenţie cele spuse de tatăl. În ochii mamei se aflau lacrimi. În ea se trezi un gând pe care îl aduse în linişte, în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Copilul cel mare întrerupse liniştea şi întrebă dacă băieţelul nu poate fi adus la ei acasă. Soţul îşi privi soţia. Gândeau şi ei acelaşi lucru. Apoi soţia zise:

– Vreau să iau grija de pe inima sărmanei mame chiar acum. Cu toate greutăţile noastre, sub acoperişul casei noastre mai are loc un copil.
Bolnava tocmai se trezise dintr-o aţipeală scurtă, când uşa se deschise şi spre mirarea ei intrară medicul cu soţia lui. Muribunda află că băieţelul va găsi un loc în familia medicului. Peste faţa palidă a muribundei se răspândi o lumină strălucitoare şi zise: „Dumnezeu a făcut totul bine. El să vă răsplătească pentru ce aţi făcut. Lăsaţi-mă să-l mai privesc o dată în lumea aceasta!“ Câteva ore mai târziu, femeia adormi în pace, căci Tatăl orfanilor Se îngrijise de copilul ei. Nu îl va mai vedea în lumea aceasta, dar Dumnezeu a găsit o cale, ca să îl vadă în locul pregătit de El, acolo unde nu mai există durere şi despărţire.

Oferit de: www.misiunee.ro

Meditatii Crestine

Posted on

23 Mai

Ajutorul orfanilor (1)

„Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit şi Tu vii în ajutorul orfanului.“
Psalmul 10.14

Un medic tocmai voia să apuce pe cărarea ce ducea spre casă, când din marginea satului o luminiţă parcă îl privea rugător. Acolo locuia o văduvă tânără, căreia îi promisese o vizită. Era cam obosit de atâta alergare pe la casele bolnavilor, dar totuşi se gândi că mâine poate fi prea târziu. Peste câteva clipe, medicul intră în camera slab luminată. În cameră, pe pat, era o femeie, al cărei sfârşit se vedea că este aproape. La capătul patului stătea o vecină în vârstă, care încerca să o ajute. Într-un colţ al camerei sărăcăcioase era un pătuc de copii. În el dormea, învelit în pături vechi, băieţelul de trei luni al văduvei. Medicul se apropie de patul bolnavei şi-i luă mâna slabă şi fierbinte.

– Oh, domnule doctor, spuse ea cu greu, mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu că aţi mai venit o dată! Pentru mine nu mai puteţi face nimic; eu plec în curând. Dar ce va fi cu copilul meu? Trebuie să-l las singur pe lume.
– Dumnezeul nostru este un Tată al orfanilor, răspunse medicul emoţionat. El nu-l va părăsi pe copil. Vreau să fac tot ce-mi stă în putinţă pentru a fi îngrijit.
– Dumnezeu să vă răsplătească, domnule doctor.

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

22 Mai

Ce număr apelaţi în cazuri de urgenţă?

„Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.“ Psalmul 34.15

În fiecare ţară, numărul de telefon pentru poliţie şi pompieri este scurt şi de aceea poate fi reţinut uşor. Totuşi, după apelarea numărului de telefon pentru poliţie sau pompieri, va fi necesar să se indice nu numai anunţul, ci şi numele, adresa completă şi numărul de telefon. În America există un sistem îmbunătăţit al numărului de telefon pentru poliţie şi pompieri. Cine este conectat la acest sistem trebuie doar să formeze numărul; imediat ce telefonista ridică receptorul, pe display apare numele, adresa completă şi numărul de telefon al apelantului. El poate deci imediat după formarea numărului să relateze situaţia. Succesul acestui sistem este frapant. El poate fi utilizat chiar şi de copii.

Un sistem asemănător pentru cazuri de urgenţă ne-a dăruit Dumnezeu. Când strigăm la Tatăl nostru ceresc, nu trebuie să explicăm cine suntem. Pur şi simplu putem să ne rugăm şi să cerem. El ne aude, El ne vede şi ştie exact în ce situaţie ne găsim. El va şi răspunde conform dragostei, bunătăţii şi atotputerniciei Sale. Câteodată, primim răspunsul mai repede decât ne aşteptăm; probabil, nu aşa cum ne-am închipuit noi. Dar în orice caz, El doreşte să umple inima noastră deznădăjduită cu pacea Sa (Filipeni 4.6, 7).

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

21 Mai

Răspunsul înţeleptului

„Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor aduce vindecare.“ Proverbe 12.18

Într-o istorioară indiană se spune că doi oameni s-au dus la un om înţelept şi au cerut voie să-i vorbească. Înţeleptul i-a primit, dar, spre surprinderea sa, cei doi au început să-l critice. Cuvintele lor erau adevărate insulte: ticălosule, ucigaşule, nebunule etc. După un timp, cei doi au obosit să vorbească şi s-a aşternut tăcerea. Atunci, înţeleptul le-a zis: „Credeam că aţi venit să-mi daţi ceva. Toată lumea care vine la mine îmi aduce câte ceva. De obicei, eu primesc darurile lor, dar darurile voastre nu-mi plac. Vă rog să le păstraţi, căci sunt ale voastre. Eu n-am ce să fac cu astfel de cuvinte. Luaţi-le înapoi!“

Vânătorii de greşeli se străpung singuri. Cei care stropesc mereu cu noroi nu se pot delecta în ocupaţia lor fără a nu se murdări ei înşişi cu noroiul vorbelor rele în sufletul lor. În nechibzuinţa lor, ei gândesc că se pot consola sfâşiindu-i pe alţii prin vorbiri de rău. Eforturile lor de a-i răni pe alţii s-ar putea să reuşească, dar totdeauna vor sfârşi prin a-şi face rău lor. Care este calea de îndreptare? Mântuitorul ne poate da la fiecare o gândire nouă, un comportament care să nu producă amărăciune altora. Pentru aceasta trebuie să-L acceptăm pe Mântuitorul ca fiind unicul nostru Învăţător.

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

14 Mai

Pedeapsa

„Cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său, dar cine-l iubeşte, îl pedepseşte îndată.“Proverbe 13.24

De curând am citit o povestire care subliniază adevărul acestui verset.
Un om a comis o infracţiune. Conform legii acelei ţări, a fost condamnat la moartea prin spânzurare. A sosit şi ziua în care nefericitul urma să fie spânzurat. Când aştepta să se îndeplinească sentinţa, a fost întrebat dacă mai are vreo dorinţă. El a cerut să i se permită să o sărute pe mama lui. Mama a fost condusă la el. Atunci omul s-a aplecat spre ea, parcă ar fi vrut să o sărute pe obraz. Spre uimirea tuturor, el a muşcat-o însă de ureche.

Şocată, mama l-a întrebat pe fiul ei de ce a făcut aceasta. El a răspuns: „Mamă, eu mor acum din cauza ta. Când eram un mic băiat, am început să fur. Ţi-am arătat ce luasem. Dar în loc să mă obligi să restitui ceea ce furasem, mi-ai permis să le păstrez. Tu m-ai susţinut în facerea răului, în loc să mă pedepseşti. Acum trebuie să mor pentru infracţiunea mea.“

Mulţi părinţi se miră de faptul că de multe ori copiii lor ajung pe căi greşite. Dar au luat atitudine faţă de răul, nedreptatea, păcatul săvârşit? L-au judecat mai întâi în viaţa lor şi l-au evitat, şi apoi l-au pedepsit corespunzător în viaţa copiilor lor? Să nu fim niciodată indiferenţi sau toleranţi faţă de rău, nici în viaţa noastră, nici în viaţa copiilor noştri!

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

10 Mai

Cum auzim?

„Ei îţi ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc.“ Ezechiel 33.32

În apa caldă a Oceanului Indian făceau baie şi înotau mulţi oameni. Deodată sună sirena. Nu departe de ţărm a fost observat un rechin. Aceşti peşti răpitori atacă şi oameni. Fără să ţină seama de semnal, un înotător continuă să înoate în larg. Rechinul se deplasa spre el. Atunci oamenii au început să arunce cu pietricele. Au reuşit să atragă atenţia înotătorului. Acesta a înţeles că era vorba de ceva neobişnuit şi s-a întors la ţărm. Acolo a aflat de pericolul spre care înota. El le-a mulţumit mult oamenilor pentru străduinţele lor de salvare şi a explicat: „Eu sunt surd.“

Există şi alţi „surzi“ care se află în pericol. Este vorba despre toţi cei care au auzit chemarea lui Dumnezeu pentru întoarcerea şi primirea mântuirii în Domnul Isus, dar care nu au reacţionat la aceasta. Aceşti „surzi“ sunt avertizaţi. Dumnezeu spune: „Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi, … de aceea şi eu voi râde când veţi fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza… Atunci mă vor chema, şi nu voi răspunde; mă vor căuta, şi nu mă vor găsi“ (Proverbe 1.24-28). Astăzi, El Se lasă găsit ca Dumnezeul-Mântuitor; dar nimeni nu poate să ştie dacă aşa va fi şi mâine.

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

06 Mai

Meditatie – 6 mai

„Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul.“ Matei 4.1

În opoziţie cu noi, Domnul Isus a fost şi este curat, sfânt şi fără păcat. El nu putea să fie ispitit de păcat. De aceea diavolul a încercat să-L atace din afară. Dar n-a găsit niciun punct care să-L ducă pe Domnul la păcat. „Vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine.“

Când Domnul Şi-a început slujba pe acest pământ, diavolul a venit cu viclenie, pentru a-L îndepărta pe Domnul de pe calea dependenţei de Dumnezeu. Dar după 40 de zile de încercare citim: „După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme.“

La scurt timp înainte de încheierea căii Sale pe acest pământ, când El vorbea despre suferinţele care-i stăteau înainte şi despre moarte, ucenicul Său Petru L-a mustrat cu cuvintele: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva.“ Domnul a trebuit să-i răspundă: „Înapoia Mea, satano!“ El l-a recunoscut pe acela care stătea în spatele lui Petru. Mântuitorul Şi-a urmat calea Sa. Când era în lupta grea în Ghetsimani şi vedea greutatea morţii de cruce, El S-a rugat lui Dumnezeu, Tatăl Său: „Facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu!“

Domnul a fost gata să fie făcut păcat pentru noi şi să meargă la moarte. Ca Om ascultător, El a luat paharul suferinţelor din mâna Tatălui, pentru a-l goli pe Golgota. Duşmanul nu l-a putut reţine. Isus Hristos S-a dovedit a fi Biruitorul.

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

05 Mai
Mărturisirea unui preot (4)

„ …lumea cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu…“
1 Corinteni 1.21

„Ce s-a întâmplat mai departe? Am devenit un preot renumit, însă în interiorul meu nu aveam pace, căci nu eram sigur de mântuirea mea. Aveam impresia că Dumnezeu este departe de mine, şi totuşi El era foarte aproape.

Într-o zi mi-a venit gândul: «Tu ai evanghelia, citeşte-o şi vei primi lumină.» Pe genunchi şi cu mâini tremurânde am deschis Biblia. Ochii mi-au căzut pe versetul: «Voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Nu vă faceţi dar robi oamenilor.» Prin aceste cuvinte a venit lumina lui Dumnezeu în viaţa mea şi pentru prima dată am văzut marea taină a mântuirii. Mi-am zis: «Isus m-a cumpărat. Atunci El m-a şi mântuit. Eu nu voi fi mântuit prin faptul că merg la Maria. Eu nu voi fi mântuit prin purgatoriu, spovedanii sau exerciţii de căinţă. Eu sunt mântuit numai prin Isus Hristos.»

Când duminică dimineaţa oamenii au venit la biserică, nu le-am predicat despre Maria sau despre sfinţi, ci tuturor celor prezenţi în marea biserică le-am prezentat DARUL lui Dumnezeu: Isus Hristos şi iertarea păcatelor, viaţa veşnică numai prin credinţa în Isus Mântuitorul.“

Oferit de: www.misiune.ro

Posted on

03 Mai

Mărturisirea unui preot (2)

„ …Cuvântul Meu …nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.“ Isaia 55.11

„În aceeaşi zi, mai târziu, mi-am deschis Biblia. Am citit versetele: « …Iată mama Mea şi fraţii Mei! Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă» (Matei 12.46-50, a se compara cu Marcu 3.31-35 şi Luca 8.19-21).
Pe parcursul serii, o voce îmi zicea: «Chiniqui, tu ai minţit azi-dimineaţă. Tu ai predicat împotriva Sfintei Scripturi atunci când ai spus că Maria are putere să primească de la Isus tot ce vrea ea.» M-am rugat. A doua zi dimineaţa m-am dus la episcopul meu şi l-am rugat să-mi permită să-i pun întrebări.“
– Domnule episcop, cine a murit pe cruce pentru dumneavoastră şi pentru mine?
– Isus Hristos, a răspuns episcopul.
– Şi cine Şi-a vărsat sângele pentru vina dumneavoastră şi a mea, Maria sau Isus?
– Isus Hristos.
– Cât timp a trăit Maria pe pământ, a venit vreun păcătos la ea ca să fie mântuit?
– Nu.
– Au venit păcătoşi la Isus ca să fie mântuiţi?
– Da, au venit mulţi.

Oferit de: www.misiune.ro