Meditatii Crestine

Meditatii Crestine

Posted on

01 Septembrie

FII ALTFEL DECÂT MULTIMEA (1)

„Sa nu va potriviti chipului veacului acestuia, ci sa va prefaceti, prin înnoirea mintii voastre ca sa puteti deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea buna, placuta si desavârsita” (Romani 12:2)

Un barbat care dorea sa intre într-o banca a tinut usa deschisa pentru doamna care venea în spatele lui. în loc sa-i multumeasca, ea a spus: „Nu trebuie sa tineti usa deschisa pentru ca sunt femeie”. Zâmbind, el a raspuns: „Nu fac lucrul acesta pentru ca sunteti femeie, ci pentru ca eu sunt un gentleman”. În calitate de credinciosi, facem ceea ce facem datorita a ceea ce suntem noi „în Hristos”, nu a ceea ce crede societatea ca ar trebui sa facem, loan spune: „El (Duhul Sfânt) ramâne în voi, si n-aveti trebuinta sa va învete cineva” (1 loan 2:27). În cartea sa „HopeAgain” (Spera din nou), Chuck Swindoll spune: „Când eram în marina, vasul care ne transporta ne-a dus pe pamânt japonez. Pentru multi dintre noi, aceasta reprezenta prima noastra vizita într-o tara straina. Eram plini de entuziasm. Comandantul ne-a chemat pe toti si ne-a spus: „Nu uitati, pentru prima data în viata voastra, voi sunteti strainii. Aceasta nu este tara sau cultura voastra… voi sunteti o minoritate. Ei nu sunt compatriotii vostri; ei nu vorbesc limba voastra. Ei nu stiu nimic despre tara voastra natala, ei cunosc doar ce vad în voi. Purtati-va în asa fel încât japonezii sa-si faca o impresie buna despre tara voastra”. În calitate de crestini, cetatenia noastra este în ceruri. Noi apartinem împaratiei lui Dumnezeu. Trebuie sa avem un comportament decent, altfel oamenii vor avea o perceptie denaturata despre tara noastra natala. Cultura noastra lumeasca este profund pagâna. Dumnezeu ne-a lasat aici cu un scop, sa aratam ce înseamna sa faci parte dintr-o alta cultura, sa fii cetateanul altei tari, în asa fel încât sa cream în ceilalti dorinta de a emigra”. Gândeste-te la asta!

Oferit de: www.miciune.ro

Posted on

25 Iulie

DUMNEZEU ÎSI VA ÎMPLINI PROMISIUNEA 

“Dumnezeu m-a făcut de râs” (Geneza 21:6)

Sara a râs de două ori. Prima dată a fost un râs de necredinţă, deoarece Dumnezeu i-a promis un fiu la bătrâneţe. A doua oară a fost de bucurie, deoarece Dumnezeu şi-a împlinit promisiunea Dar între aceste două evenimente, ea a trecut prin cea mai zguduitoare experienţa din viata ei. Soţul ei, Avraam, a trădat-o pentru a se salva pe sine. Un rege pagan a luat-o în haremul lui şi s-ar fi culcat cu ea dacă nu ar fi intervenit Dumnezeu. Numai o femeie care îşi iubeşte cu adevărat soţul poate înţelege prin ce a trecut Sara în acea noapte.

Putem învăţa o lecţie de aici între rugăciunea pentru o minune şi faptul de a avea parte de ea, vei fi pus la încercare vei creşte şi vei învăţa să te încrezi in Dumnezeu mai mult decât credeai ca e posibil. Plus mai este un lucru important de ţinut minte: când îţi împărtăşeşti experienţele cu ceilalţi, nu le spune doar cum ai început sau unde ai ajuns astăzi; în loc de asta spune-le prin ce te-a trecut Dumnezeu, căci acestea sunt chiar lucrurile cu care se confruntă şi ei. Spune-le cum ţi-a fost încercată credinţa în cuptorul durerii înainte să ieşi curat ca aurul. Nu-i lăsa să se simtă frustraţi pentru că ei au invocat promisiunea lui Dumnezeu şi nu au primit-o încă. Cortul regelui Abimelec în care Sara şi-a petrecut acea noapte îngrozitoare se afla într-un loc numit Gherar, care înseamnă “locul de poposire”

. Da, vor fi momente când vei avea impresia că viaţa ta a ajuns „într-un popas” şi nu ajungi nicăieri. Poate aici te afli astăzi. Dacă e aşa, să ştii un lucru: Dumnezeu este credincios. Nu doar că te va scoate la liman, dar la fel ca în cazul Sarei, îţi va reveni bucuria cand îl vei vedea pe El împlinindu-şi promisiunea.

“Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!” (1 Corinteni’ 15:57).

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

24 Iulie

VOIA TA SAU VOIA LUI DUMNEZEU?

“El Tace pe cei smeriţi să umble in lot ce este drept” (Psalmul 25:9)

Ai auzit de bătrânica ce îşi câştiga existenţa din comercializarea propriilor ei porţelanuri? În fiecare zi când ajungea într-o anumită intersecţie arunca un băţ în aer. Oricare era direcţia indicată de băt când ateriza, acolo mergea. Într-o zi, un om a văzut-o aruncând băţul in aer: o dată de două ori, apoi de trei ori.
El a întrebat-o: “Ce faceţi?” Ea a spus: “II las pe Dumnezeu să-mi arate încotro să merg prin intermediul acestui băţ”. Uitându-se la ea plin de curiozitate, el a spus: “Dar de ce l-aţi aruncat de trei ori?” Ea a replicat: “Pentru că primele două daţi mi-a arătat direcţia greşită”. Când nu-ţi place direcţia pe care ţi-o indică Dumnezeu, te rogi in speranţa ca se va răzgândi şi-ti va spune ceea ce doreşti să auzi? Dacă e aşa, nu ai schimbat niciodată voia ta cu voia Lui1 Domnul Isus a spus: “Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele” (loan 15:5). Numai cand rămâi “conectat” la Hristos vei putea aduce rod. Aşa cum seva curge de la viţă in mlădiţe, tot aşa puterea Lui curge în tine, apoi prin tine şi începe să afecteze alte domenii din viaţa ta.
Psalmistul a spus: “El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa . Dumnezeu îti va arăta ce este “drept” dacă îl cauţi. în esenţă, există numai două direcţii – a Lui sau a ta! Dacă ai obosit să faci lucrurile în felul tău, pleacă-te pe genunchi şi cere-1 să-ţi arate cum să le faci în felul Lui.

oferit de www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

06 Iulie

ÎNCHIDE UŞA ÎNTR-UN MOD CORECT
“Toate îşi au vremea lor” (Ecclesiastul 3:1)

În viaţă, relaţiile au un sfârşit. Modul în care gestionezi astfel de momente poate influenţa şi îţi poate modela viitorul. Nu poţi intra în următoarea etapă a vieţii cum se cuvine dacă nu ieşi din ea cum se cuvine. Deci, încearcă să închizi uşa cu bunătate – poate va trebui să mai intri prin ea într-o bună zi. Închide uşa cu iertare. Resentimentul îţi va otrăvi atitudinea , amintirile şi te va distruge din interior. Lasă judecata în seama lui Dumnezeu; El cunoaşte ambele părţi. închide uşa având promisiunile împlinite. Cu un mare sacrificiu personal, lefta a spus: “Am făcut o juruinţă Domnului, şi n-o pot întoarce” (Judecători 11:35).
Caracterul tău e în joc; oricare ar fi preţul, respectă-ţi cuvântul pentru că Dumnezeu aude când ţi-l dai! Încearcă să închizi uşa cu curaj. Nu e uşor să dai ochii cu ziua de mâine când te simţi singur, dar nu uita, nu eşti singur. Domnul Isus a spus: “Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28:20).
Închide uşa în momentul ales de Dumnezeu. Deplânge-ţi pierderile, dar nu rămâne blocat în trecut. Regele Saul a reprezentat trecutul, dar David a reprezentat viitorul. Când Dumnezeu l-a respins pe Saul pentru că nu i-a fost pe plac, Dumnezeu a spus proorocului Samuel: “Când vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-am lepădat, ca să nu mai domnească peste Israel?… du-te; te voi trimite la Isai, Betleemitul, căci pe unul din fiii lui Mi l-am ales ca împărat” (1 Samuel 16:1).
Sfârşiturile aduc noi începuturi. E bine să fii conştient de trecutul tău şi să înveţi din el, dar când Dumnezeu închide uşa, e timpul să mergi spre viitorul pe care ţi l-a pregătit El.

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

16 Iunie

EXISTĂ UN LOC LA MASĂ PENTRU FIECARE DINTRE NOI

“l-au pregătit o cină” (loan 12:2)

Dupâ ce Domnul Isus l-a înviat pe Lazăr din morţi, citim: “l-au pregătit o cină”. Marta slujea, Măria stătea şi asculta ce spunea Isus iar Lazăr vorbea cu invitaţii. Deci, este loc ta masa lui Dumnezeu pentru tot felul de oameni. Să ne uităm mai atent la Marta. Este în general tipul de persoană care stă în spate, cu mânecile suflecate, îngrijindu-se ca toată lumea să aibă mâncare şi apă. Rareori caută lumina reflectoarelor şi de multe ori nu o apreciem decât atunci când lipseşte. Problema Martei este că are tendinţa de a face ca slujirea să fie mai importantă decât Stăpânul.
Ea trebuie să-şi aducă aminte că închinarea înseamnă şi ea slujire. Maria este tipul de persoană care uită de facturile ce trebuie plătite şi de mâncarea care trebuie pregătită. Uneori mintea ei e atât de orientată spre cer încât ea nu este de nici un folos pe pământ. Ea trebuie să înţeleagă că slujirea înseamnă şi ea închinare. Dar avem nevoie de Măria; ea aduce pasiune închinării noastre şi poţi conta mereu pe ea pentru a mijloci la Dumnezeu pentru alţii. “O mare mulţime … au venit… să vadă şi pe Lazăr, pe care-l înviase din morţi… din pricina lui mulţi… credeau în Isus” (loan 12:9-11). Istoria lui Lazăr era atât de uimitoare încât cei ce o auzeau se converteau pe loc. Ea ne aminteşte că fiecare dintre noi avem o istorie de relatat despre harul şi mila lui Dumnezeu. Când a fost ultima dată când ai spus-o cuiva?
Deci, dacă eşti Marta, Dumnezeu vede lucrul dragostei tale. Dacă eşti Măria, El se bucură de închinarea ta. Dacă eşti Lazăr, El îţi promite că-ţi va onora mărturia. Este un loc la masă pentru fiecare dintre noi!

Oferit de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

04 Iunie
Dragostea lui Dumnezeu
„Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu… “ 1 loan 4.9

Duminica trecută am văzut lucrarea lui Dumnezeu în lumină. Dumnezeu este lumină şi dragoste. Unde putem vedea mai bine dragostea lui Dumnezeu decât la cruce? Dumnezeu L-a trimis pe Unicul Său Fiu pe acest pământ, ca să moară în locul păcătoşilor.
Lumina soarelui este întotdeauna aceeaşi, dar la amiază străluceşte cel mai tare. Crucea a fost amiaza dragostei veşnice a lui Dumnezeu, strălucirea cea mai luminoasă a îndurării veşnice. Deja mai înainte au exis­tat descoperiri slăvite ale acestei dragoste, dar aceste descoperiri au fost ca lumina dimineţii, care străluceş­te tot mai luminos până la desăvârşire, iar această de­săvârşire o vedem la cruce, când pe tot pământul a fost întuneric.
La cruce au fost descoperite într-un mod desăvârşit dreptatea lui Dumnezeu, maiestatea, adevărul şi dra­gostea Sa cu privire la păcătos. Deşi dreptatea lui Dumnezeu trebuia să-l condamne pe fiecare păcătos, Dumnezeu poate totuşi acum să lucreze conform dra­gostei Sale şi să-l îndreptăţească pe cel care crede în Fiul Său. Acesta este rezultatul slăvit al jertfei Domnu­lui Isus pe cruce, rezultatul proslăvirii lui Dumnezeu.

Oferi de: www.misiune.ro

Meditatii Crestine

Posted on

24 Mai

Ajutorul orfanilor (2)

„El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu…“ Psalmul 68.5

Medicul mai dădu câteva sfaturi femeii în vârstă, apoi părăsi camera văduvei. Înainta încet spre casă şi gânditor. O întrebare apăsa pe inima sa: Ce se va întâmpla cu băieţelul? Ajuns acasă, toţi ascultară cu atenţie cele spuse de tatăl. În ochii mamei se aflau lacrimi. În ea se trezi un gând pe care îl aduse în linişte, în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Copilul cel mare întrerupse liniştea şi întrebă dacă băieţelul nu poate fi adus la ei acasă. Soţul îşi privi soţia. Gândeau şi ei acelaşi lucru. Apoi soţia zise:

– Vreau să iau grija de pe inima sărmanei mame chiar acum. Cu toate greutăţile noastre, sub acoperişul casei noastre mai are loc un copil.
Bolnava tocmai se trezise dintr-o aţipeală scurtă, când uşa se deschise şi spre mirarea ei intrară medicul cu soţia lui. Muribunda află că băieţelul va găsi un loc în familia medicului. Peste faţa palidă a muribundei se răspândi o lumină strălucitoare şi zise: „Dumnezeu a făcut totul bine. El să vă răsplătească pentru ce aţi făcut. Lăsaţi-mă să-l mai privesc o dată în lumea aceasta!“ Câteva ore mai târziu, femeia adormi în pace, căci Tatăl orfanilor Se îngrijise de copilul ei. Nu îl va mai vedea în lumea aceasta, dar Dumnezeu a găsit o cale, ca să îl vadă în locul pregătit de El, acolo unde nu mai există durere şi despărţire.

Oferit de: www.misiunee.ro